PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU (yeni) MEVZUATI  

 

 

 

  

 

140 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu

Ticaret Sicili Tüzüğü Taslağı

Ticaret Şirketlerinin Denetimine Dair Tüzük Taslağı

Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Tüzük Taslağı

 

  2014 Yılında Türk Ticaret Kanunu'nda Uygulanacak İdari Para Cezaları (02.12.13-10:25)

  Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda İflasın Ertelenmesi. Rüknettin KUMKALE, YMM (22.07.13-15:00) 

  Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (29.06.13-04:05)

  Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ (29.06.13-04:05)

  Türk Ticaret Kanununda Yapılan Son Değişiklikler. Rüknettin KUMKALE, YMM (24.04.13-10:50)

  Şirketlerde Şubat Ayı Sonuna Kadar Düzenlenmesi Gereken Yıllık Faaliyet Raporları. Emrah AYGÜL, SMMM (01.02.13-05:10)

  Ticaret Sicil Yönetmeliği (BKK 2012/4093) (27.01.13-05:25)

  Mal ve Hizmet Tedarikçilerinin Korunmasına Dair Türk Ticaret Kanununda Bulunan Özel Hükmün Getirdikleri. Av. Rıza KOÇAK, Stj. Av. Begüm ÜSTÜNKAYA (17.01.13-14:10)

  Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ (30.12.12-05:35)

  Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (29.12.12-06:45)

  Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (28.11.12-05:00)

  Bir Hayalin Sonu... Yeni Türk Ticaret Kanunu! Dr. A.Utku ÇAKIL, SMMM (19.11.12-13:00)

  Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ (31.10.12-04:50)

  Yeni Ticaret Kanununa Göre Şirketlerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi. Mustafa Bahadır ALTAŞ, SMMM (19.10.12-11:45)

  Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (19.10.12-04:50)

  Türk Ticaret Kanunu Özet Yol Haritası, Levent GENÇYÜREK, YMM (12.09.12-11:45)

  Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ (29.08.12-04:40)

  Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ (29.08.12-04:40)

  Halka Açık Olmayan Anonim Şirketin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (29.08.12-04:40)

  Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (28.08.12-04:55)

  Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik (28.08.12-04:55)

  Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (28.08.12-04:55)

  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Mali Hükümleri. Levent GENÇYÜREK, YMM (03.07.12-14:35)

  Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:6335) (30.06.12-03:40)

  Türk Ticaret Kanunu (Madde Değişiklikleri İşlenmiş). Rüknettin KUMKALE, YMM (18.06.12)

  Yeni TTK'nın Öngördüğü Şekilde Bağımsız Denetim Yapılabilir mi? Hilmi TAKAZ, YMM (05.06.12)

  Yeni TTK'ya Göre Ticari Defter Tutulabilir mi? Hilmi TAKAZ, YMM (15.05.12)

  6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Mevzuatında Tasfiye Memurunun Sorumluluğu. Muharrem ÖZDEMİR, Vergi Müfettişi, Nihal TABUR, Canay ERDAŞ, Vergi Müfettiş Yardımcıları (21.03.12)

  Ortaklar Cari Hesabı ve Yeni Türk Ticaret Kanunu İlişkisi. Talha APAK, YMM, Alomaliye.com Yayın Kurulu Başkanı (15.03.12)

  Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Ticaret Defterleri Sorunu, Prof. Fikret ÖCAL, YMM (12.03.12)

  Yeni Türk Ticaret Kanununda Limited Şirketler. Mustafa Bahadır ALTAŞ, SMMM (26.12.11)

  Mükellefler 01 Ocak 2012 Tarihinden İtibaren Defterlerini Elektronik Ortamda Tutabilecekler, Hüsamettin NURSOY, SMMM (15.12.11)

  Yeni Türk Ticaret Kanununda Süreler, Mustafa Bahadır ALTAŞ, SMMM (10.12.11)

  Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Uygulama ve Yürürlük Süreleri ile İlgili Geçici Maddeleri Üzerine Bir Değerlendirme, Hüsamettin NURSOY, SMMM (10.12.11)

  Yeni Türk Ticaret Kanununun Sermaye Şirketlerine Yönelik Kimi Hükümleri. Emrah AYGÜL, SMMM 

(13.11.11)

  Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (6103 Sayılı Kanun) (14.02.11)

  Türk Ticaret Kanunu (6102 Sayılı Kanun)  (14.02.11)

 

 

..............

 

 


© Alomaliye.com 2000-...   Tüm Hakları Saklıdır.