YENİ TÜRK LİRASI'NA (YTL) GEÇİŞ İLE BİRLİKTE İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASI, TAHVİL VE BONO PİYASASI VE VADELİ İŞLEMLER PİYASASI'NDA 01.01.2005'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK DEĞİŞİKLİKLER HK.      

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

YTL ile İlgili Tüm Mevzuat İçin Tıklayınız!

 

 

Genel Mektup No: 1616

Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü

Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü

Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü

 

 

 

 

İstanbul, 04 Haziran 2004

 

Konu : Yeni Türk Lirası’na (YTL) geçiş ile birlikte İMKB Hisse Senetleri Piyasası, Tahvil ve Bono Piyasası ve Vadeli İşlemler Piyasası’nda 01.01.2005’den itibaren geçerli olacak değişiklikler hakkında.

 

Sayın Üyemiz,

 

Borsamız Yönetim Kurulu’nun 13 Mayıs 2004 tarihli toplantısında, 31.01.2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeni Türk Lirası (YTL) ile ilgili Kanun hükümleri uyarınca İMKB piyasalarında yapılması gereken değişiklikler değerlendirilmiş ve

 •  01.01.2005 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin para biriminin “Yeni Türk Lirası” olacağı,
 •  Halen tedavülde olan Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirası’na değişim değerinin hesaplanmasında; 1.000.000 TL’nin (bir milyon Türk Lirası) 1 YTL’ye eşit olacağı hususları göz önüne alınarak;

 

Borsamız bünyesinde faaliyet gösteren Hisse Senetleri Piyasası, Tahvil ve Bono Piyasası ve Vadeli İşlemler Piyasası’nda; emir ve lot büyüklükleri, fiyatlama, fiyat adımı, teminat işlemleri, küsurat işlemleri, geçiş zamanında açık işlemlerin durumu konularında üyelerimiz tarafından iletilmiş olan görüş ve öneriler de dikkate alınarak oluşturulan ve 01 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olması kabul edilen yeni yapı, piyasalar bazında aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

1. HİSSE SENETLERİ PİYASASI

 •  Fiyat

Mevcut yapıda 1000 TL nominal değerli hisse senedi için gösterilen piyasa fiyatı, yeni yapıda 1 YTL nominal değerli hisse senedi için gösterilecektir. En küçük para biriminin 1 Yeni Kuruş (Ykr) olması ve kuruşla ifade edilebilen fiyat adımlarının gerekliliği nedeniyle fiyat gösteriminde iki de Yeni Kuruş hanesi bulunacaktır.

 •  Fiyat Adımı

 

Hisse senetleri ve rüçhan hakları için 2005 yılından itibaren uygulanacak olan YTL yapısındaki fiyat adımları tablosu aşağıda görülmektedir.

 

 

Yeni Baz Fiyat Aralığı -YTL

Fiyat Adımı - YTL

0,01 – 2,50

0,01

2,52 – 5,00

0,02

5,05 – 10,00

0,05

10,10 – 25,00

0,10

25,25 – 50,00

0,25

50,50 – 100,00

0,50

101,00 – 250,00

1,00

252,50 – 500,00

2,50

505,00 ve üzeri

5,00

 

 •  Adet - Lot

Mevcut yapıda ‘1.000.000,-TL (nominal) = 1.000 adet = 1 lot’ eşitliğine göre var olan düzenlemeler, yeni yapıda ‘1,00 YTL (nominal) = 1 adet = 1 lot’ eşitliğine uygun olarak değiştirilecektir. Böylece, Hisse Senetleri Piyasası’nda fiyat, 1 YTL nominal değer bazında ilan edilecektir.

 

Ayrıca ilgili miktar ya da tutarlar da YTL yapısına uygun hale getirilecektir.

 •  Küsurat Emirleri

YTL’li yapıda Borsa dahilinde tüm Hisse Senetleri Piyasası pazar ve piyasalarında küsurat işlemlerinin yapılmasına son verilmektedir. Küsurat işlemleri Borsa dışı lot altı işlemleri kapsamında yürütülecektir.

 •  Toptan Satışlar Pazarı (TSP)

 

TSP’de 1 TL olarak belirlenmiş olan fiyat adımı yeni yapıda en küçük fiyat adımı olan 1 Ykr olarak değiştirilecektir.

 •  Özellikli Hisse Senetleri

Halihazırda lot içeriği farklı olan hisse senetlerinden;

 •  Petrokent A.Ş.

 

Mevcut yapıda 1 lotu 1.020.000 TL nominal olarak tanımlanmış Petrokent (PKENT) hisse senedinde YTL’ye geçiş ile birlikte 1 lot =1 YTL nominal değer olarak belirlenecektir.

 

- T. İş Bankası A.Ş. , Kurucu

 

Mevcut yapıda “1 adet” şeklinde işlem gören T. İş Bankası Kurucu (ISKUR) sırasında yeni yapıda emirler “1 adet” bazında işlem görmeye devam edecektir. Kurucu hisse senetlerinin YTL fiyatı, mevcut fiyat 1.000.000 TL’ye bölünerek gösterilecektir.

- T.İş Bankası A.Ş., A ve B Tertibi (ISATR, ISBTR) hisse senetlerinde de yeni yapıda geçerli olacak ‘1,00 YTL (nominal) = 1 adet = 1 lot’ eşitliği uygulanacaktır.

 •  Geçiş - Son İki İşlem Günü

 

Takas sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmasını önlemek, üyelerimizin geçiş sonrası test çalışmaları ile birlikte yıl sonu işlemlerini sağlıklı bir şekilde yürütmelerine imkan tanıyabilmek amacıyla 2004 yılının son iki işlem günü olan 30 ve 31 Aralık 2004 tarihlerinde Hisse Senetleri Piyasası’nda işlem yapılmayacaktır.

 

2. TAHVİL VE BONO PİYASASI

 •  Emir ve Lot Büyüklükleri

Kesin Alım Satım Pazarı ve Repo Ters Repo Pazarı’na iletilebilecek en düşük ve en yüksek emir büyüklükleri pazar bazında şu şekilde olacaktır.

 

Emir Büyüklükleri –YTL Geçiş Sonrası

 

 

Küçük Emirler

Normal Emirler

Maksimum Emir

KES/TL Ödemeli DİBS

1.000 nom.YTL

100.000 nom.YTL

10.000.000 nom.YTL

KES/Özel Sektör Tahvili

1.000 nom.YTL

100.000 nom.YTL

Repo-Ters Repo Pazarı

1.000 YTL

500.000 YTL

10.000.000 YTL

 

 •  Fiyat

Yeni para biriminin kullanılması ile beraber menkul kıymet fiyatları 100 YTL nominal üzerinden hesaplanacaktır.

 

 •  Teminat Sistemi

Üyelerin mevcut banka teminat mektuplarının tamamının (süreli ve süresiz; TL ve yabancı para cinsinden) 2005 yılı boyunca değiştirilmesi istenecektir.

 

 •  Açık İşlemler

İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nda 01.01.2005 tarihi itibariyle borç/alacak bakiyeleri YTL’ye çevrilecektir.

 

 

3. VADELİ İŞLEMLER PİYASASI

 

 •  Fiyat Girişi ve İlanı

Döviz Vadeli İşlemlerinde virgülden sonra 3 hane olacak şekilde fiyat ve kotasyon girişi yapılacaktır. Fiyatlar 1 Amerikan Doları ve 1 Euro’nun kaç YTL’ye tekabul ettiğini gösterecektir. Örneğin 1 $ = 1.505.000 TL ise 1 $ = 1,505 YTL olacaktır. Bu doğrultuda YTL’ye geçiş sonrası fiyat adımı 0,001 olacaktır. Bu fiyat adımı halen 1000 TL’na tekabul etmektedir.

 

 

 •  Teminatlar ve Piyasaya Göre Ayarlama

Türk Lirasından altı sıfır atılmasıyla birlikte teminatlar ve piyasaya göre ayarlama sonucu ortaya çıkacak kar/zarar tutarları virgülden (ondalıktan) sonra iki hane olacak şekilde (Tedavüldeki en küçük para birimi olan Yeni Kuruş ve katları şeklinde) değerlenecek ve hesaplara yansıtılacaktır.

 

 •  31/12/2004-01/01/2005 Geçiş İşlemleri

Takasbank nezdinde tutulmakta olan İMKB Vadeli İşlemler Piyasası üye ve işlem teminatlarının tamamı 31/12/2004 akşamı itibarıyla 1.000.000’a bölünerek, 2005’in ilk işlem gününün başından itibaren İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Alım Satım Sistemi’ne YTL cinsinden ve virgülden sonra iki haneye kadar hassasiyetle (en küçük para birimi olan Yeni Kuruş ve katları şeklinde) gönderilecektir. Piyasada pozisyon alınması durumunda talep edilen başlangıç ve sürdürme teminat parametreleri de 31/12/2004 akşamı itibarıyla 1.000.000’a bölünecektir. Ayrıca, 2004 yılında işleme açılacak olan vadesi 2005 yılı olarak belirlenen vadeli işlem sözleşmeleri 31.12.2004 tarihine kadar TL üzerinden fiyatlanacak, 01/01/2005 tarihinden itibaren de fiyat YTL üzerinden olacak şekilde (Bir önceki baz fiyat 1.000.000’a bölünmek suretiyle) düzeltilecektir.

 

Yukarıda ana hatları belirtilmiş olan temel değişiklikler doğrultusunda oluşturulacak yeni yapı ve bu yeni yapıya ilişkin olarak üyelerimizle ve veri yayın kuruluşlarıyla yürütülecek test süreci, ilgili piyasa müdürlükleri tarafından çıkartılacak olan genelge ve genel mektuplar ile ayrıntılı olarak düzenlenecek ve duyurulacaktır.

 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

 

 

İSTANBUL

MENKUL KIYMETLER BORSASI

BAŞKANLIĞI

 

Osman BİRSEN

Başkan