5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Kanun Sosyal Sigortalar 16 Haziran 2006 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26200 Kanun No: 5510 Kabul Tarihi: 31 Mayıs 2006 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile … 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu okumayı sürdür