İşten Ayrılma İstifa Dilekçesi Örneği

İşten Ayrılma İstifa Dilekçesi Örneği (Bu dilekçe ibraname değildir. İşçinin kendi isteği üzerine işyerinden ayrılması için hazırlanmış bir örnektir. İşçinin bu dilekçeyi kendi el yazısı ile yazması ve imzalaması daha uygundur.) Tarih:____/___/_____ ______________________________’ne, ____________________ ____________________________________________________________ adresinde bulunan işyerinizde   ___/___/_____ – ___/____/_____ tarihleri arasında çalışmış bulunmaktayım. Söz konusu çalışma sürem içerisinde doğan tüm kanuni ve akdi … İşten Ayrılma İstifa Dilekçesi Örneği okumayı sürdür