Bir Sivil Örgütlenme Modeli Olan Platformların Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Hususlar – Mintez ŞİMŞEK, Mali Genel Md. Yrd.

Platformların Kuruluş ve İşleyişi Giriş Sosyal Bilimler alanında ki tarifi ile “bir amaca ulaşmak adına izlenecek siyasete esas teşkil eden düşünce veya düşünce biçimlerinin tümü” olan Platform, Sivil Toplum Hukukunda ise “belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek adına bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının oluşturdukları geçici birliktelikler” olarak adlandırılmaktadır. Tüzel kişiliği bulunmayan geçici birliktelikler olan … Bir Sivil Örgütlenme Modeli Olan Platformların Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Hususlar – Mintez ŞİMŞEK, Mali Genel Md. Yrd. okumayı sürdür