Amortisman Listesi – Faydalı Ömür

Gayrimenkul Sermaye İradı Açısından Amortisman Uygulamasında Özellikli Durumlar

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 439)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 418) (Amortisman-Faydalı Ömür)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:406)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:234

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:399)

Amortismanlar

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 365)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:339)

Vergi Usul Kanunu Tebliği (Seri No: 337)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:333)