Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Defter-i Kebir Dökümü Alınırken Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na Göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik

Defter ve Belgelerin Saklanmasında Zaman Aşımı Süreleri. Rüknettin KUMKALE, YMM

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği

Ticari Defterlerin Kapanış Tasdiki

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ

Ticari Defterler ve Tasdik. Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali AKTAŞ