Dernekler Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler / Mintez ŞİMŞEK, Türk Kızılayı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişlik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dernekler Yönetmeliğinde Değişilik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Derneklerin Ticari Faaliyetleri, Tacir Olmaları ve Tacirlikten Doğan Sorumlulukları, Mintez ŞİMŞEK, Türk Kızılayı Teftiş Kurulu

Derneklerin Sona Ermesi, Kapanması, Kapatılması ve Tasfiye İşlemleri. Mintez ŞİMŞEK, Türk Kızılayı Teftiş Kurulu

Derneklerin, Dernek Lokallerinin ve Derneklere Ait İktisadi İşletmelerin Vergisel Yükümlülükleri, Mintez ŞİMŞEK,Türk Kızılayı Teftiş Kurulu

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:4)