Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2016/1)

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dair Tebliğ (No: 2015/1)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/19)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/18)

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Meslek Standartları Sayfası (Alomaliye.com)