Vakıflar Tek Düzen Hesap Planı (Makale)

Vakıflar Tek Düzen Hesap Planı

Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar Listesi

Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Medeni Kanun Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tüzel Kişiliğinin Son Bulması ve Mal Varlığının Tasfiyesi. Çağatay YARAR. V.G.M. Müfettişi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği

Vakıflarda Bildirim ve Beyannameler.

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tescil ve İlanı Hakkında Tüzük (BKK 2013/4513)

Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik