Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar 25 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31609 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden: MADDE 1 – 6/12/2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” olarak değiştirilmiştir. MADDE […]

HABERİN DEVAMI »

Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Trafik Kazaları İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedelleri 25 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31609 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi […]

HABERİN DEVAMI »

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik 25/09/2021 25 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31609 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 17/8/2007 tarihli ve 26616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Kurul başkan ve üyeleri ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli […]

HABERİN DEVAMI »

Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik

Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesi 25 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31609 Kültür ve Turizm Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; basit konaklama tesislerinin belgelendirilmesi ile plaj işletmelerinin asgari nitelikleri ile belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; […]

HABERİN DEVAMI »