Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 15/01/2022 15 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31720 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: MADDE 1 – 22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) ve (ü) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “u) Genel Müdür: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürünü, […]

HABERİN DEVAMI »

2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5123)

2022 Yatırım Programı 15 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31720 (Mükerrer) Karar Sayısı: 5123 Ekli “2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 19 uncu maddesi ile 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir. […]

HABERİN DEVAMI »

SSK ve Bağ-Kur Aylıklarına Tatil Düzenlemesi

SSK ve Bağ-Kur Aylıklarına Tatil Düzenlemesi SK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemelerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre aylık ödemeleri resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelse bile zamanında ödenecek. SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemeleri cumartesi gününe rastlaması halinde cuma günü, pazar gününe rastlaması halinde ise pazartesi günü […]

HABERİN DEVAMI »

Sahte Fatura Düzenleme Fiilinde Maliye İle Vergi Yargısı Aynı Görüşte mi? -Muharrem ÖZDEMİR YMM

I-  SAHTE FATURA DÜZENLEME VE VERGİ TEKNİĞİ RAPORU Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Yönergeye göre[1], Vergi müfettişlerinin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme incelemeleri sonucunda mükellefler hakkında ‘tamamen sahte belge düzenleme’ veya  ‘kısmen sahte belge düzenleme’ tespitinde bulunmaları halinde iddia ve savlarını düzenleyecekleri Vergi Tekniği Raporunda belirtmeleri ve konuya ilişkin bilgi, belge ve […]

HABERİN DEVAMI »