Türkiye’de Siber Güvenlik ve Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı – Saltuk Aziz GÖKALP, Yönetim Bilimleri Uzmanı


Finansman Gider Kısıtlaması Uygulamasının Faaliyet Döngüsü ve Varlık-Kaynak İlişkisi Kapsamında Değerlendirilmesi – Emrah AYGÜL, YMM


KDV Tevkifat Uygulamasında Alt Sınır Artırılmalıdır – M. Bahadır ALTAŞ, YMM


Vakıflar ve Derneklerin İktisadi İşletmelerince Elde Edilen Kârların, Vakıf ve Derneğe Aktarılmasında Tevkif Olunan Gelir Vergisi (%15 stopaj) Sorunu ve Danıştay Kararı Işığında Genel Bir Değerlendirme – Mintez ŞİMŞEK, MEB İLKSAN Genel Müdürü


Coin’lerin Mevzuatı ve Vergilendirilmesi – Talha APAK, YMM


Sınırlı İncelemelerde Hak Düşürücü Süre – Muharrem ÖZDEMİR, YMM


Yeni Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği Üzerine Notlar – Mahmut ESEN, E. Mülkiye Başmüfettişi


Vergi Davaları ve Kanun Yolundan Vazgeçme – Mahmut Bülent YILDIRIM, YMM


Tarihsel Süreç İçinde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılması Konusundaki Mevzuat Düzenlemeleri – Mahmut ESEN, E. Mülkiye Başmüfettişi