Belgelerin Asıl veya Suretlerini Tamamen veya Kısmen Sahte Olarak Düzenlemek veya Bu Belgeleri Kullanmak (5) – Ali ÇAKMAKÇI, YMM


Sermaye Şirketlerinin Şahıs İşletmesine Nevi Değiştirerek Dönüşmesinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu – Mustafa AYDOĞAR, Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı


Yapılandırılan Vergi ve Sigorta Borçları İle İlgili Verilmiş Teminatlar-Uygulanmış Hacizler ve Borcu Yoktur Yazıları – Emrah AYGÜL, YMM


Yeni Varlık Barışı Yasası Bize Ne Anlatıyor, Ne Vaad Ediyor? Ali ÇAKMAKÇI, YMM


Varlık Barışına Nereden Buldun Yok! Mehmet Göktuğ KÖKBULUT, Avukat


Yeni Tip Koronavirüsle (Kovid-19) Mücadelede e-Tebligatın Önemi – Muharrem ÖZDEMİR, YMM


Yeni Medya Ürünü Olarak “Sosyal Medya” ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin Kanunun Değerlendirilmesi – Saltuk Aziz GÖKALP, Yönetim Bilimleri Uzmanı


Ertelenen Dernek Genel Kurulları Ne Zaman Yapılacak? Mintez ŞİMŞEK, MEB İLKSAN Genel Müdürü


7256 Kanuna Göre 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Ödenen Matrah Artırımı Ne Olacak? M. Bahadır ALTAŞ, YMM