16 Mayıs 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26878

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

 

Ek – 1

 

AYLIK DENETİM BİLGİ FORMU

İL ADI:

AY ADI:

Denetlenen Ürüne İlişkin Firma Bilgileri

Denetim yeri bilgileri

Denetlenen Ürün Bilgileri

Denetim Bilgileri

Adı

Adres, tel,

varsa

fax,     e-mail

Tipi (imalatçı, üretici, yetkili temsilci,

ithalatçı

montajcı)

Adı

Adres, tel,

varsa fax ,

e-mail

Tipi (dağıtıcı, satıcı, kullanıcı)

Adı

Marka

Model

Menşei ülke

İhracatçı ülke

İlgili yönetm.  adı

GTİP

Denetim tipi

Denetim Talimatı Verilmişse

Den. Tarihi

Tutanak no

Denetçi Adı

Denetim şekli

Denetim sonucu (uygun /aykırı)

Uygulanan önlem ve yaptırım

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Re’sen

şikayet

Talimat yazısı tarih ve nosu

Gümrük Beyanname tarihi ve nosu

 

 

 

İşaret/ belge

Duyusal inceleme

Test/ muayene