EK: l

Rapor Sayısı : YMM..../....-.... ....................

Rapor Ekleri : ..../..../.....

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

YATIRIM İNDİRİMİ

TASDİK RAPORU

Adı Soyadı :

İncelemeyi yapan Bağlı Olduğu Oda :

Yeminli Mali

Müşavirin Büro Adresi :

Telefon Numarası :

Dayanak Günü :

Sözleşmesinin

Sayısı :

Adı Soyadı (Unvanı) :

Adresi :

Mükellefin Vergi Dairesi :

Hesap No.su :

Telefon Numarası :

İnceleme Dönemi :

Yatırım Konusu :

Toplam Yatırım Harcaması Tutarı :

Yararlanması Uygun Görülen

Toplam İndirim Tutarı :

SONUÇ :