Danıştay Kararları Işığında Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge (SMİYB)

Sahte Fatura Nedir? Sahte Fatura Kullanmanın Mükelleflere Yaptırımları Nelerdir?

Sahte Fatura Düzenleyen Mükelleflere Yeni Yaptırımlar

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı E.2009/271

Faturaya Süresinde İtiraz Edilmesi veya Edilmemesinin Sonuçları

Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (E.2010/5016)

Belge Düzeni ile İlgili Olarak Yapılan Son Düzenlemeler

Aslı Kaybolan Faturaların Gider-Maliyet Unsuru Olarak Dikkate Alınması ve KDV İndirimi

Gider Pusulasının Düzenlenmesini Gerektiren Haller ve Özellik Arz Eden Hususlar.

Banka Aracılığı ile Ödeme Yapılması “Sahte Fatura Kullanma” Suçlamasına Karşı Bir Önlem Olabilir mi?

Vergide Kısa Kısa 8