İş Hukukunda Temel İlkeler ve Güncel Yargıtay İlke Kararları Eğitimi

ERKEN KAYIT İNDİRİMİ! 01 – 10 Aralık 2016 tarihlerinde kayıt yaptıran katılımcılarımız %20 indirimle kayıt olabilir! ( 312 TL + KDV )

Tarih: 7 Ocak 2017 Cumartesi
Yer: ELİTE WORLD İSTANBUL Hotel            (Hotel adresi için tıklayınız)
Eğitim Ücreti: 390 TL + KDV (%18)
Eğitmen: Uzman – Bilirkişi Eda KARAÇÖP
Eğitim Saati: 09:00 – 17:00
 • Eğitim sonunda Katılım Sertifikası verilecektir.
 • Eğitim fiyatına Öğle Yemeği ve Coffee Break dahildir.
 • Eğitim Güncel Konuları kapsamaktadır.
 • 3 kişi ve üzeri katılımlarda %10 grup indirimi uygulanmaktadır.

Kontenjanlarımız sınırlıdır.

Kimler İçin?

Her Seviyeden İnsan Kaynakları, Şirket Yetkilileri, Müşavirler

Eğitmen Hakkında

Eda KARAÇÖP, 1982 yılında Zonguldak’ta doğdu.
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
West Virginia Üniversitesi’nde İngilizce dil eğitimini tamamladı. İki yıllık avukatlık tecrübesi akabinde 2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında göreve başladı.

2012 yılında Yüksek Lisans tezini tamamladı, 2015 yılında da Doktora yeterlilik sınavında oybirliğiyle başarılı bulundu. Halen aynı fakültede İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında Araştırma görevlisi olarak görevine devam etmektedir.

İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Borçlar Hukuku konularında yayınlanmış makaleleri, sunmuş olduğu tebliğler ve vermiş olduğu eğitimler ile danışmanlık hizmetleri mevcuttur. Bekâr olan Eda Karaçöp, Kolombiya’da İspanyolca dil eğitimi almış, İstanbul Barosu, CEDIMES-Turquie, İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu ve Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği üyesidir. Fransızca, İspanyolca ve İngilizce bilmektedir.

Eğitim Hakkında

İş Hukuku eğitimimizde  İş Kanunu’ndan başlayarak, iş sözleşmeleri, üçlü iş ilişkileri, rekabet yasağı, emsal ücret araştırması, çalışma süreleri, ikale, geçerli neden, haklı neden feshi, iş güvencesi, kıdem ihbar tazmınatı, ibra gibi bir çok konuyu ele alacağız.

Kazanılacak Yetkinlikler

 • İş Hukuku – Türk Borçlar Kanunu ilişkisi konularında sağlıklı karar alabilmek
 • Pratik bir şekilde işyerine ilişkin sorunların çözülmesi kabiliyeti
 • İK sorumluluklarını yerine getirebilme
 • İş Hukuku eksikliklerini giderme

Eğitimin Faydaları

 • İş kanunu kapsamında pratik ve güncel bilgiler
 • Teoriyi pratiğe uygulama kabiliyeti
 • Sorunlar karşısında etkin, süratli ve hukuku uygun çözüm

Banka Bilgilerimiz

Hesap Sahibi: Timecom Bilgisayar Yazılım Bas. Yay. Hiz. Ltd. Şti.
garanti-bankasi-logoAnkara-Necatibey        Şube Kodu: 130        Hesap No: 6202008 IBAN: TR62 0006 2000 1300 0006 2020 08

is-bankasi-logo Ankara-Necatibey     Şube Kodu: 4222       Hesap No: 0555037 IBAN: TR41 0006 4000001 4222 0555037

Banka Havalesi ile ödeme yapan katılımcılarımız, lütfen satis@alomaliye.com adresine ad-soyad-telefon-dekont bilgilerini gönderiniz.

Ön Başvuru FormuEğitim Konuları

Eğitimin İçeriği

 • İş Kanunu- Türk Borçlar Kanunu İlişkisi
 • İşçi olma, bağımlılık ilişkisinin tespiti
 • Kavramlar
 • – İşçi, İşveren, İşyeri, İşveren Vekili,
 • – İş Sözleşmesi
 • Üçlü İş İlişkileri
 • – Asıl İşveren
 • – Alt İşveren İlişkisi
 • – İşyeri Devri
 • – Geçici İş İlişkisi
 • – İş Sözleşmesi Devri
 • İş Sözleşmesi Türleri
 • – Belirli Süreli, Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri
 • – Belirli Süreli Kısmi İş Sözleşmesi
 • – Belirsiz Süreli Kısmi İş Sözleşmesi
 • – Deneme Süreli İş Sözleşmesi
 • Rekabet Yasağı ve Ceza Koşulu
 • – Rekabet Sözleşmesi Örneği
 • – Rekabet Süresi
 • – Rekabet Bölgeleri (şehir,ülke vb.)
 • İşverenin Eşit İşlem Yapma Borcu
 • – İşveren kadın işçilerine erkek işçilerinden daha az ücret ödeyebilir mi?
 • – Yabancı işçiye ücret düşük verilebilir mi?
 • – İşverenin eşit işlem yapmaması durumunda tazminat alınabilir mi?
 • Emsal ücret araştırması, içtihatlar
 • – Aynı iş kolundan çalışanların ücretleri farklı olabilir mi?
 • – SGK’ya bildirilen ücret ile gerçek ücret ilişkisi
 • – Emsal ücretin tespiti nasıl yapılır?
 • Ücret tutarının ve ücretin ödendiğinin ispatı
 • – Ücret bordrosu, banka üzerinden ödeme, ücret hesap pusulası
 • Ücret ve diğer çalışma koşullarında esaslı değişiklik
 • – Ücret nedir? Hangi menfaatler ücrete girer.
 • – Ücretlerde zaman aşımı
 • – Ücret hesap pusulası
 • – Yabancı para cinsinden ücret ödenmesi
 • – Ücretlerin banka üzerinden ödenmesi
 • – Ücretlerin haczi
 • – Ücret kesme cezası
 • – İşveren, işçinin ücretinde indirime gidebilir mi?
 • Çalışma süreleri
 • – Deneme süresi
 • – Günlük, haftalık çalışma süreleri
 • Fazla çalışma ücreti ve konuyla ilgili temel içtihatlar
 • – Normal fazla çalışma
 • – Hafta sonu fazla çalışma
 • – Resmi tatil ve bayram günlerinde çalışma
 • – Günlük, yıllık fazla çalışma süreleri
 • – Fazla sürelerle çalışma
 • İzin
 • – Ücretli ve ücretsiz izinler
 • – Kadın çalışanın doğum izinleri
 • – Doğuma bağlı diğer izinler (Süt izni, emzirme izni)
 • – Doğum, ölüm hallerinde izin süreleri
 • Yıllık izin ücreti
 • – Yıllık izne hak kazanma
 • – Yıllık izin süreleri
 • – Yıllık izin ücreti
 • – Yıllık iznin bölünerek kullanılması
 • – Yıllık izinle ilgili tutulacak kayıtlar
 • İkale
 • – İkale sözleşmelerinin hukuki durumu
 • – İkale sözleşmesinin geçerlilik şartları
 • İş Sözleşmesinin Fesih Bildirimi ile Sona Ermesi
 • – İşveren tarafından fesih (haklı ve haksız nedenle fesih)
 • – İşçi tarafından fesih (haklı ve haksız nedenle fesih)
 • Geçerli Neden- Haklı Neden Ayrımı
 • İş güvencesi, işe iade davaları
 • – İşe iade davası açılması, süresi
 • – İşe iade davası sonucunda işçinin işbaşı yaptırılmaması
 • – Çalışılmış gibi sayılan 4 aylık süre nedir?
 • Kıdem-ihbar tazminatı, İbra
 • – Kıdem tazminatına hak kazanma
 • – İhbar tazminatına hak kazanma
 • – Kıdem ve ihbar süreleri
 • – Kadın işçinin evlenmesi halinde ihbar ve kıdem tazminatı
 • – Askerlik halinde ihbar ve kıdem tazminatı
 • – İşyeri devri halinde kıdem ihbar tazminatı
 • – İbranamelerin geçerlilik durumu
 • – İşe başlamadan önce işveren tarafından imzalattırılan ibraname geçerli midir?
 • Yargı Kararları