Apartman ve Site Yönetim Programı

Türkiye’nin en büyük ve en yüksek hite sahip websitesi Alomaliye.com ‘un geliştirdiği Apartman ve Site  Yönetim Programı beş programı birden barındırmaktadır.

Kimler İçin
 • Site Yönetimleri
 • İşhanı ve Pasaj vb. Yönetimler
 • Çarşı Yönetimleri
 • Apartman Yönetimleri İçin.
Program Modülleri
 • Üye Borç-Alacak – Cari Takip
 • Bankaların Takibi
 • Kasa Takibi
 • İşletme Defteri
 • Sabit Kıymet Takibi
Apartman ve Site Yönetim Programı Genel Özellikleri
 • Ergonomik
 • MS Office Programlarıyla Uyumlu Çalışabilme
 • Birden Fazla Bilgisayarda Kullanılabilme (Çok Kullanıcı-Tek Kullancı)
 • Şifreli Giriş
 • En Son Şekliyle İş Kanunu
 • Sınırsız Yönetim Tanımlama
 •       Yönetim Kurulu Tanımlama
 •       Üye Tanımlama (Sınırsız Daire / Kapı No Tanımlayabilme)
 •       Müşavir (SM, SMMM) Tanımlama
 • Sınırsız Grup Tanımlama (BLOK, ETAP.. gibi)
 • Birden Fazla Yönetimi Tek Programdan Tanımlama ve Yönetme
 • Gelir ve Gider Türü Tanımlayabilme,
 • Tahakkuk Otopark No, Araç No, Arsa Payı, Daire Alanı gibi Detay Veriler
 • Gecikme Faizi Uygulayabilme
 • m2, Arsa Payı, Sayaç Numaraları gibi sabitleri tanımlayabilme.
 • Genel Yönetim Giderlerini m2 veya Arsa Payı üzerinden Dağıtabilme
 • Bir Dairenin Tüm Sakinlerini (Eskiler ve Boş Daireler dahil) görebilme.
 • Eski Yöneticilerin Bilgilerinin Takibi
 • Detaylı Daire ve Ev Sahibi Bilgisi
 • Dairede Oturanların Detaylı Nüfus ve Aile Bilgileri (Geçmişte oturanlar dahil)
 • Dairede Oturanların Resimlerini Ekleyebilme
 • Görevlilerin Resimlerini Ekleyebilme
 •  Cari Hesap Takibi
 • Toplu Gelir Sihirbazı (Kasa ve Banka İçin)
 • Banka Takibi
 • Sınırsız Banka Tanımlayabilme
 • Bankalar Bakiye Raporu
 • Kasa Takibi
 • 3 Ayrı Kasa Tanımlayabilme, Kasa Yönetimi ve Raporlamaları (Dövizli)
 • İşletme Defteri
 • İşletme Defteri Hesap Özeti Dökümü
 • İşletme Defteri Resmi Defter Dökümü
 • İşletme Defteri Nokta vuruşlu yazıcı çıktısı alabilme
 • Tahakkuk
 • Tüm Dairelere Borç/Alacak Tahakkuku,
 • Aidat Tahakkuku,
 • Genel Yönetim Gideri Tahakkuku Yapabilme
 • Gelir Gider İşlemlerini, Gelir-Gider Sihirbazından Tek Seferde Kolayca Yapabilme
 • Toplu veya Tek Makbuz Kesimi
 • Makbuz Takibi
 • Makbuzlar İçin Gelişmiş Arama Sistemi
 • Apartman Görevlileri (KAPICI, GÜVENLİK PERSONELİ) ve Ailesi Detaylı Bilgileri
 • Görevliler için İbraname
 • Görevliler için iş sözleşmeleri (Belirli, belirsiz süreli)
 • Hazirun Cetveli
 • Dava Açılanlar, İhtar Verilenler, İcraya Verilenler Raporu
 • Sabit Kıymet Tanımlama
 • Sabit Kıymet Alış-Satış Bilgileri,
 • Sorumlu Bilgileri
 • Yer Bilgileri
 • Sabit Kıymet Resmi
 • Taşıt ise Taşıt Bilgileri
 • Garanti, Bakım Tamir ve Sigorta Bilgileri Takibi
 • Yeni ve Kullanışlı Giriş Kapağı Tasarımı
 • Daha hızlı uzaktan yardım için yeni düzenlemeler
 • Rapor Sihirbazı (Tüm Raporların Tek Yerden Yönetimi)
 • Detaylı Arama Menüleri
 • Detaylı ve Esnek Raporlama
 • Otomatik güncelleme kontrolü
 • Yedekleme ve Geri Yükleme
 • İlk Bir Yıl, Güncelleme ve Destek Hizmetleri Ücretsiz
APARTMAN VE SİTE YÖNETİM PROGRAMI
APARTMAN VE SİTE YÖNETİM PROGRAMI
Telefon ile fiyat sorunuz Çok Kullanıcı: Telefon ile fiyat sorunuz