İSEDAK (İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ)
OTUZDOKUZUNCU BAKANLAR TOPLANTISI
2-5 Aralık 2023, İstanbul

39. İSEDAK Toplantısının Bakanlar Oturumu 4 Aralık 2023 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın açılış konuşmasıyla başlayacaktır. Toplantının Bakanlar Çalışma ve Kapanış Oturumlarına Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet YILMAZ Başkanlık edecektir.

Başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanımızın deruhte ettikleri İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 39. Toplantısı 2-5 Aralık 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 4 Aralık 2023 tarihinde açılış oturumunu yöneteceği toplantıda, İİT üyesi ülkeler Bakanlar başkanlığındaki heyetlerle temsil edileceklerdir. Toplantıya Üye Ülke heyetlerinin yanı sıra ilgili İİT Kuruluşlarından ve uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin katılması beklenmektedir.

İSEDAK Bakanlar Oturumu öncesinde, 2-3 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yüksek Düzeyli Uzmanlar Toplantısında gündemdeki konulara ilişkin teknik görüşmeler yapılacak ve Bakanlar Oturumuna sunulmak üzere karar taslakları hazırlanacaktır.

İSEDAK Toplantısı bu yıl “İİT Üyesi Ülkelerin E-Ticaret Kapasitelerinin Geliştirilmesi” konusuna odaklanacaktır. Bakanlar bu konuda görüş alışverişinde bulunacak ve bir dizi önemli karar alacaklardır.

Toplantıda ayrıca İSEDAK’ın, Üye Ülkeler arasında ticaret, mali işbirliği, ulaştırma ve iletişim, tarım, turizm, yoksulluğun azaltılması ve dijital dönüşüm alanlarında işbirliğini geliştirmeye yönelik çabalarına ilişkin son gelişmeler ele alınacaktır.

İSEDAK’ın Bu Yılki Teması: “İİT Üyesi Ülkelerin E-Ticaret Kapasitelerinin Geliştirilmesi”

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, ticaret alanında önemli değişikliklere yol açmıştır. E-ticaret, gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümeyi hızlandırma, ticareti teşvik etme ve istihdam oluşturma açısından önemli bir araç olarak ortaya çıkmıştır. İşlemlerin internet üzerinden gerçekleştirildiği e-ticaretin yükselişi iş ortamını büyük ölçüde değiştirmiştir. Özellikle küresel salgın bağlamında internet ve sosyal medya kullanımının artması ile mobil cihazların yaygınlaşması, e-ticaretin ülkeler, işletmeler ve tüketiciler için önemini daha da artırmıştır. Bu ilerleme İİT Üyesi Ülkeleri de önemli ölçüde etkilemiştir.

Bu kapsamda, İİT Üyesi Ülkeler arasında konu ile ilgili tecrübelerin paylaşılması ve işbirliği olanaklarının ele alınması amacıyla bu yılki İSEDAK Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumunun teması “İİT Üyesi Ülkelerin E-Ticaret Kapasitelerinin Geliştirilmesi” olarak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet YILMAZ Başkanlığında gerçekleştirilecek olan Oturumda, Bakanlar, e-ticaret alanında ülke tecrübelerini paylaşacak ve bu alanda Üye Ülkeler arasında işbirliğini artırmaya yönelik görüş alışverişinde bulunacaklardır.

Bahse konu Oturumda Türkiye Ülke Raporu, Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Sayın Ömer BOLAT tarafından sunulacaktır.

İSEDAK Kapsamında Önemli Program ve Projeler

  • İSEDAK’ın Ticaret Alanındaki Önemli Program ve Projeleri Bakanlar Düzeyinde Ele Alınıyor

İSEDAK’ın İslam ülkeleri arasında ticareti arttırmaya yönelik en önemli projesi olan ve uzun yıllardır gündemde yer alan İİT Üyesi Ülkeler arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) 1 Temmuz 2022 tarihinde uygulamaya geçmiştir. Bu kapsamda, 39. İSEDAK Toplantısında, Sistemin uygulanmasında karşılaşılan meseleler ele alınarak önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar görüşülecektir.

Ayrıca 4 Aralık 2023 sabahında İstanbul Kongre Merkezi’nde bakanlar düzeyinde bir çalışma toplantısı gerçekleştirilecektir. Söz konusu etkinlik kapsamında, İSEDAK’ın ticaret alanında önemli program ve projelerindeki gelişmeler ele alınacaktır.

  • İİT Tahkim Merkezi Faaliyetlerini Yoğunlaştırıyor

İslam ülkeleri arasında ticaret ve yatırım uyuşmazlıklarının çözümünde başvurulacak önemli bir merkez olması beklenen İİT Tahkim Merkezi, kurumsallaşmasını tamamlayarak faaliyetlerini yoğunlaştırıyor.

39.İSEDAK Bakanlar Toplantısı kapsamında 5 Aralık 2023 tarihinde İİT Tahkim Merkezi tarafından Üye Ülkeler, İİT Kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla “Küresel Alternatif Anlaşmazlık Çözümleri” temasına odaklanan bir Panel düzenlenecektir.

İSEDAK KOBİ Programı Başlıyor

38.İSEDAK Bakanlar Toplantısında, ülkemizin önerisi üzerine İSEDAK çatısı altında kapsamlı bir KOBİ Programı geliştirilmesi kararı alınmıştır. Anılan Program kapsamında, İİT Üyesi Ülkelerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin uluslararasılaşması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve aralarındaki ağların güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Programın uygulanmasına dönük olarak 39. İSEDAK Bakanlar Toplantısı marjında ilgili Üye Ülkelerin KOBİ’lerden sorumlu kurumlarının Başkanlarının katılacağı “Yüksek Düzeyli İSEDAK KOBİ Programı Toplantısı” 3 Aralık 2023 tarihinde tertip edilecektir.

  • İSEDAK Bakanlar Toplantısında Kabul Edilen Politika Tavsiyeleri Hayata Geçiyor

İSEDAK Çalışma Gruplarında oluşturulan ve Bakanlar Toplantılarında kabul edilen Politika Tavsiyeleri üye ülkelerde İSEDAK Proje Finansmanı Mekanizmasıyla hayata geçirilmektedir. 2023 yılında getirilen yeniliklerle dijital dönüşüm yeni bir işbirliği alanı olarak Programa dâhil edilmiş ve 17 proje başarıyla uygulanmakta olup bugüne kadar toplam 133 proje desteklenmiştir. Ayrıca, Ekim 2023’te yeni proje teklif çağrısına çıkılmıştır.

Öte yandan, 39. İSEDAK Bakanlar Toplantısı marjında Üye Ülkelerin proje deneyimlerini katılımcılarla paylaşmaları amacıyla 3 Aralık 2023 tarihinde “İSEDAK Proje Destek Programları: Üye Ülke Tecrübeleri” başlıklı bir yan etkinlik düzenlenecektir.

  • İSEDAK Kudüs Programı Kapsamındaki Destekler Devam Ediyor

İSEDAK Kudüs Programı kapsamında Kudüs’te yerleşik Müslüman topluluklara proje desteği sağlanmaktadır. Program kapsamında girişimcilik, istihdam, mikro finans, turizm ve KOBİ’lerin geliştirilmesi alanlarındaki projelere destek verilmektedir. Bu çerçevede, Kudüs’te 2023 yılında Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı himayesinde 5 proje uygulanmakta olup Program kapsamında bugüne kadar toplam 12 projeye destek verilmiştir. Ayrıca, 15 Ekim 2023 tarihinde yeni proje teklif çağrısına çıkılmıştır.

  • Helal Alanında Uzun Yıllardır Yapılan Çalışmalar Meyvelerini Veriyor

Akredite helal belgelerinin ülkeler arasında karşılıklı tanınması uluslararası ticaretin kolaylaştırılması ve İİT içi ticaret hacminin artırılması bakımından büyük önem arz etmektedir. Helal belgelerinin karşılıklı tanınma noktasında Helal Akreditasyon Kurumları İslami Forumu (IFHAB) kurulmuştur.

Helal belgeli ürünlerin karşılıklı tanınması bağlamında güvenilir bir uluslararası sistemin inşasına yönelik ‘‘Helal Sertifikaların Küresel Olarak Tanınması’’ konulu bir panel, 39. İSEDAK Bakanlar Toplantısı marjında 3 Aralık 2023 tarihinde düzenlenecektir.

  • El Yazması Nadide Kur-an’ı Kerim Mushafları Sergileniyor

İSEDAK 39. Bakanlar Toplantısı marjında Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile birlikte “El Yazması Kur-an’ı Kerim Sergisi” düzenlenecektir. Sergideki etkinlikte takdim edilen eserler içerisinde parşömen ve kâğıt üzerine yazılmış eşsiz Kur’ân-ı Kerîm Mushafları sergilenecektir.

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı