5510 Sayılı Kanun Kapsamında Güncel Sosyal Güvenlik Uygulamaları Eğitimi (İşveren - İşçi)

Tarih: 23 Eylül 2017 Cumartesi
Yer: DEMORA HOTEL / ANKARA                   (Hotel adresi için tıklayınız)
Eğitim Ücreti: 399 TL + KDV (%18)
Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Hakan ÇAVUŞ
Eğitim Saati: 09:00 – 17:00
 • Eğitim sonunda Katılım Sertifikası verilecektir.
 • Eğitim fiyatına Mini Kahvaltı, Öğle Yemeği ve Coffee Break dahildir.
 • Eğitim Güncel Konuları kapsamaktadır.
 • 3 kişi ve üzeri katılımlarda %10 grup indirimi uygulanmaktadır.

Bu eğitim ayrıca;
687 – 01 687 Sayılı KHK İle Getirilen Yeni İşveren Teşviği
Zorunlu BES Uygulamaları ve BES Yenilikleri
Sosyal Sigorta Sistemindeki Son Değişiklikler
Güncel KHK’ları kapsamaktadır.
Eğitim konuları için lütfen sayfanın en altına bakınız.

Kontenjanlarımız sınırlıdır.

Kimler İçin?

Kamu ve özel sektör, SM, SMMM, YMM, İK Yöneticileri

Eğitmen Hakkında

1995-2012 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nda müfettiş olarak görev yapan Yrd. Doç. Dr. Ö. Hakan ÇAVUŞ, Üniversite’de öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk bilim dalı yüksek lisans programını “İşveren Üzerindeki Mali Yükümlülüklerin İstihdam Üzerindeki Etkileri ve Sonuçları” isimli tezini savunarak tamamladıktan sonra aynı enstitünün Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bilim dalı doktora programını “Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından Yapılan Dış Denetim” isimli tezini savunarak tamamlamıştır.

“C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi” bulunan Yrd. Doç. Dr.  Ö. Hakan ÇAVUŞ’un, “SSK Uygulamasında Prim Belgeleri ile E-bildirge Uygulamasının Usül ve Esasları” (ortak) ve “Vergi, Sosyal Güvenlik ve Ticaret işlemleri Açısından Fatura Uygulama Rehberi” (ortak) isimli kitapları yayınlanmıştır. Birçok dergide makaleleri yayınlanan Yrd. Doç. Dr.  Ö. Hakan ÇAVUŞ, özel sektörde eğitim ve danışmanlık çalışmalarını sürdürmektedir.

Eğitim Konuları

Son Değişiklikler Kapsamında;

 • 687 Sayılı KHK İle Getirilen Yeni İşveren Teşviği
 • Zorunlu BES Uygulamaları ve Yenilikler
 • Sosyal Sigorta Sistemindeki Yenilikler

Temel Kavramlar

Sigortalılara ve Temel Kavramlara İlişkin Hükümler

 • Sigortalı (4/a’lı ve 4/b’li) sayılanlar
 • Kısmen sigortalı sayılanlar
 • İşveren, alt işveren, işveren vekili, geçici iş ilişkisi kurulan işveren
 • Aday çırak, çırak, mesleki eğitim görenlerin ve stajyerlerin sigortalılığı
 • Sigortalı sayılmayanlar
 • Sigortalılığın sona ermesi ve bildirim yükümlülüğü
 • Emeklilerin sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaları

Sigortalıların Tescili

 • Sigortalılığın başlangıcı ve sigortalı işe giriş bildirgesi
 • Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı
 • Sigortalı işten ayrılış bildirgesi
 • Sigortalılık hâllerinin birleşmesi veya çakışması
 • Sigortalılığın Sona Erme Halleri
 • Hizmetlerin tespiti yöntemleri ve hizmet tespit davaları

İşyerlerinin Tescili

İşyerinin Bildirilmesi

 • İşyerinin bildirilmesi ve işyeri bildirgesi
 • Ticaret sicil memurluklarınca işyerinin bildirilmesi
 • Alt işveren ve sigortalıyı devir alanın yükümlülüğü
 • Tespit veya resmî belgelere istinaden tescil
 • İhale konusu işlerin bildirilmesi

İşyeri Tescilinde Meydana Gelen Değişiklikler

 • İşyerinin nakli, devri, intikali
 • İşyeri dosyalarının işlemden kaldırılması

Hizmet Akdi ile veya Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışan Sigortalıların Tabi Olduğu Kısa Vadeli Sigorta Kollarına Ait İşlemler

İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Analık Tanımı, Kapsamı, Bildirilmesi ve Soruşturulması

 • İş kazası sayılan haller ve özellikleri
 • İş kazasının bildirimi ve bildirim süresi
 • Meslek hastalığının tanımı ve unsurları
 • Meslek hastalığının tespiti, bildirimi ve bildirim süresi
 • İş kazası ve meslek hastalığının soruşturulması
 • İş kazası ve meslek hastalığının bildirilmemesinin yaptırımları
 • Analık Hali

Kısa Vadeli Sigorta Kollarından Sağlanan Yardımlara İlişkin İşlemler

 • Geçici iş göremezlik ve geçici iş göremezlik ödeneğinin tanımı
 • Sigortalılara verilecek olan istirahatlar
 • Çalışılmadığına dair bildirim
 • Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi
 • Sürekli iş göremezlik geliri
 • İşverenin ve üçüncü kişilerin hukuki sorumluluğu

Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin İşlemler

Malullük Sigortası

 • Malul sayılma, malullük aylığından yararlanma, harp ve vazife malullüğü
 • Malullük durumunun tespiti
 • Malullük aylığının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması

Yaşlılık Sigortası

 • Yaşlılık aylığından yararlanma
 • Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışma

Genel Sağlık Sigortası

 • Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları
 • Gelir testi işlemleri ve genel sağlık sigortası prim tutarının hesaplanması
 • Gelir testine itiraz
 • Yabancıların genel sağlık sigortası bildirimleri
 • Ücretsiz izin ve genel sağlık sigortası uygulaması

Sigortalıların Yurt Dışında Bulunmaları ve İsteğe Bağlı Sigorta

Sigortalıların Yurt Dışında Bulunmaları ve İsteğe Bağlı Sigorta

 • Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde, işverenlerce üstlenilen işlere ilişkin işlemler
 • Yabancı ülkede bulunan sigortalılara sağlanan haklar

Primler

Sigorta Primine Esas Kazançlar

 • Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları
 • Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları
 • Prime tabi olmayan kazançlar
 • Prime esas kazanç tavanını aşan diğer ödemelerin durumu
 • İşe iade davası sonucu ortaya çıkan ödemeler ve prim kesintisi
 • Yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanların prime esas aylık kazançları
 • Prim ödeme gün sayısı ve günlük kazanç
 • Kısmi süreli çalışmalarda prim ödeme gün sayısı

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi ve verilmesi
 • Belgenin sonradan verilmesi
 • Ücret tediye bordrosu
 • Ücret tediye bordrosunun ayrı ayrı düzenlenmesi ve belgenin işyeri kayıtları ile mutabakatı
 • Eksik gün bildirimi ve eksik gün nedenleri
 • İşyeri kayıtlarının ibrazı
 • İşyeri kayıt ve belgelerinin geçersizliği

Kontrol, Denetim, Soruşturma ve Sigortasız Çalışmanın Önlenmesi

 • SGK Müfettişlerinin ve denetmenlerinin görev ve yetkileri
 • SGK Müfettişlerinin ve denetmenlerin denetim esasları
 • İdari para cezaları ve itiraz yöntemleri

Ön Başvuru Formu

  Daha önce Alomaliye.com Eğitimlerine katıldınız mı?

  Evet KatıldımHayır Katılmadım

  Banka Bilgilerimiz

  Hesap Sahibi: Timecom Bilgisayar Yazılım Bas. Yay. Hiz. Ltd. Şti.
  İstanbul – Enpara İnt. Şube Kodu: 03663          Hesap No: 67631893        IBAN: TR12 0011 1000 0000 0067 6318 93

   

  garanti-bankasi-logoAnkara-Necatibey     Şube Kodu: 130     Hesap No: 6202008 IBAN: TR62 0006 2000 1300 0006 2020 08
  is-bankasi-logo Ankara-Necatibey     Şube Kodu: 4222     Hesap No: 0555037 IBAN: TR41 0006 4000001 4222 0555037

  Banka Havalesi ile ödeme yapan katılımcılarımız, lütfen [email protected] adresine ad-soyad-telefon-dekont bilgilerini gönderiniz.

  Eğitimlerimizi Tercih Edenler

  egitim-referans-alomaliye

  Bilgilendirme:

  • Eğitim bedeline %18 KDV dahil değildir.
  • Eğitim bedeli 1 günlük belirtilen saatleri kapsamaktadır.
  • Eğitim bedeline konaklama, ulaşım ve diğer masraflar dahil değildir.
  • Konaklama, ulaşım vb masraflar katılımcıya aittir.
  • Eğitim bedeli yatırıldıktan sonra kesin kayıt kabul edilmektedir. Salon rezervasyonu önceden kişi sayısına göre yapıldığı için eğitim ücret iadesi bulunmamaktadır. Eğitim bedelini yatırıp, eğitime katılamayacak olan üyelerimiz 2017 yılı içerisinde başka bir eğitime katılım hakkına sahiptirler.