Muharrem Özdemir Özgeçmiş

YMM Muharrem ÖZDEMİR Kimdir?

– E.Manisa Defterdarı, Maliye Üst Düzey Yöneticisi

– E.Vergi Müfettişi,

– E.Vergi Denetmeni,   

– Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi

– Yönetim Kurulu Başkanı

Muharrem ÖZDEMİR, 1977- Mardin- Midyat doğumlu olup, ilk, orta ve lise tahsilini Simav ilçesinde tamamlamıştır. Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini üçüncülük, Adalet Hukuk Bölümünü ise onur derecesi ile tamamlamıştır.

1999 yılında Gelirler Genel Müdürlüğünde Tahakkuk Memuru olarak göreve başlamış, kısa bir memuriyet görevinin ardından Vergi Denetmen Yardımcılığını kazanmıştır. Vergi Denetim Kuruluna intisap ederek Bakanlık Vergi Müfettişi olarak görev yapmıştır. Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/694 No’lu müşterek kararname ile de Türkiye’nin en genç Defterdarı olarak birinci dereceli Manisa Defterdarlığına atanmıştır.

Muharrem ÖZDEMİR, memur olarak başladığı maliye teşkilatında mahalli denetim elemanı, merkezi denetim elemanı ve üst düzey yönetici olarak her kademede çalışma imkânı bulmuştur. Mahalli en büyük mal memuru sıfatıyla, uzlaşma komisyonu, takdir komisyonu, il idare kurulu, il disiplin kurulu, zarar tespit komisyonu, mera komisyonu, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ve kayyım bürosu olmak üzere çok sayıda komisyon, kurum ve kurulda başkan ve üye olarak vazifelendirilmiştir.

Maliye Bakanlığındaki kamu görevinden müstafi Defterdar olarak ayrılmış olup halen Vergi Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş ve VDD Bağımsız Denetim A.Ş’de Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi, Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığında vergi ve ceza hukuku alanında Bilirkişi olarak görev yapmaktadır.

Muharrem ÖZDEMİR, yurt içinde gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakârlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile beratla ödüllendirilmiştir.

Müfettişlik ve Defterdarlık görevi sırasında Büyük Şehir Belediye Başkanı, İlçe belediye Başkanı, Milletvekili başta olmak üzere önde gelen siyasiler ve sanatçılar hakkında özel soruşturma ve inceleme görevlerinde bulunmuştur.

Kitapları, İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere Hukuk Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Meslek Yüksek Okulu ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde kaynak eser olarak okutulmaktadır. Dünya Gazetesi, Referans Gazetesi ve birçok internet sitelerinde “vergi” “ekonomi” “muhasebe” konulu 200’ü aşkın makalesi ve yayınlanmış 8 adet kitabı bulunmaktadır.

Eserleri Açık Öğretim Fakültesi, Türkiye Barolar Birliği, Yeminli Mali Müşavirler Odası yayınları, Anayasa Mahkemesi Raportörü görüşleri, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Sayıştay Dergisi gibi önemli yayınlarda kaynak olarak gösterilmiştir.

Kamu görevi sırasında, Gelir İdaresi Başkanlığı personeline ve Vergi Denetim Kurulu Müfettiş yardımcılarının eğitim seminerlerinde öğretici olarak dersler vermiş ve 12’nci dönem Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyesi ve sayman olarak görev yapmıştır.

Vergi Müfettişleri Derneği, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi olup aynı zamanda Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) delegasyon üyesi olarak seçilmiştir.

Evli ve 3 çocuk babası olup, İngilizce ve çok iyi derecede Arapça bilmektedir.

Tüm Makaleleri İçin Tıklayınız

YMM Muharrem ÖZDEMİR sitemizde yayınlanan makaleleri