Bu eser, Hesap Uzmanları Kurulu bünyesinde yapılan incelemeler, denetim ve mesleki çalışma­lar kapsamında kazanılan bilgilerin ve özel sektörde edinilen deneyimler ile Yeminli Mali Müşavirlik çalışmaları kapsamında kılavuz olarak hazırlanmıştır.

Bu kitabın temel hedef kitlesi Yeminli Mali Müşavirlik sınavlarına hazırlanan kişiler olmakla birlikte; SMMM ve YMM kökenli meslek mensupları ile vergiye gönül vermiş veya vergiyi meslek olarak edin­miş akademisyenler, öğrenciler ve muhasebeciler olduğunu ifade etmek isteriz.

İÇİNDEKİLER

1-Altın Kredisi Borcunun Ve Altın Mevduatının Değerlemesi.

A-Altın Kredisine İlişkin Yasal Açıklamalar

2-ARBİTRAJ FAALİYETLERİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

3-BANKALARA BORÇLU OLANLAR İÇİN VERİLMİŞ İPOTEKLİ TAŞINMAZLARIN KANUNİ TAKİP SONUNDA “ÜÇÜNCÜ KİŞİ VEYA KURUMLARA”SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV

4-BİNEK OTO SATIŞLARINDA VE İKİNCİ EL MOTORLU TAŞIT SATIŞLARINDA KDV UYGULAMASI

5-5941 SAYILI ÇEK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE ÇEKİN VERGİ HUKUKUNDAKİ YERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR

6-DAMGA VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE İBRAZ KELİMESİNİN HUKUKİ MAHİYETİ VE MÜTESELSİL SORUMLULUĞUN SINIRLARI

7-DAR MÜKELLEFLERE İLİŞKİN İHRACAT MUAFİYETİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

8-DAR MÜKELLEFLERE GERÇEK KİŞİLERE İLİŞKİN DEĞER ARTIŞ KAZANCI HESAPLAMASINA YÖNELİK HUKUKİ SORUNLAR

9-DEVİR SÜRECİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÖZEL DURUMLAR VE YOL HARİTASI

10-DEVRE MÜLK VE DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİNİN VERGİ HUKUKUNDAKİ SONUÇLARI

11-DEVİR VEYA TAM BÖLÜNME HALLERİNDE ZARAR MAHSUBUNA İLİŞKİN ÖZEL BİR DURUM

12-EĞİTİM SEKTÖRÜNDE BURS KAVRAMI VE BURS, İNDİRİM VE İSKONTO TERİMLERİNİN VERGİSEL AÇIDAN HUKUKİ ANALİZİ

13- EPDK ADINA ÖDENEN PETROL VE LPG KATILIM PAYLARININ GİDER NİTELİĞİ

14-GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI AÇISINDAN AMORTİSMAN UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR

15-GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLERİN BEYANNAMEDE DİKKAT  EDECEKLERİ BAZI ÖZEL HUSUSLAR

16-GÜMRÜK ANTREPOLARINDA DEPOLANAN EŞYAYA İLİŞKİN DEVİR BEYANININ” DAMGA VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU VE BA/BS AÇISINDAN İNCELENMESİ

17-HİSSE GERİ SATIŞINDA VERGİLENDİRİLMEYE YÖNELİK TESPİTLER

18-HİZMET İFASINDA TÜRKİYE’DE FAYDALANMA/FAYDALANMAMA KRİTERİ

19-İŞVERENLERİN ŞAHSINA AİT OLUP ÇALIŞANLARA KULLANDIRILAN MESKENLER İÇİN GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI KAPSAMINDA BEYAN GEREKİR Mİ?

20-KANUNİ TEMSİLCİLERİN KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİ

21-KANUNİ MİRASÇILARDA TELİF KAZANCI İSTİSNASI

22-MAL DEĞİŞİM SÖZLEŞMELERİNDE KDV MATRAHI

23-MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLERİN DİKKAT EDECEKLERİ ÖZEL NOKTALAR

24-MENKUL SERMAYE İRATLARINDA EMSAL GÜVENLİK MADDESİ OLABİLİR Mİ? OLMALI MI?

25-MÜŞTERİLERCE KAZANILAN PARA PUANLARIN KDV MATRAHINA ETKİSİ

26-ÖRTÜLÜ SERMAYE KONUSUNDA ÖZ SERMAYE KRİTERİNİN YARATTIĞI SORUNLAR

27-ÖZEL SEKTÖR YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNDE VERGİLENDİRME VE GERÇEK KİŞİLERİN GMSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

28-REKABET KURULU’NUN DAĞITICI ŞİRKETLER VE BAYİLER İÇİN ALDIĞI REKABET ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN KARARININ VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

29-REKLAMASYON FATURALARINDA KDV UYGULAMASI

30-RÜCULU VE RÜCUSUZ FAKTORİNG İŞLEMLERİNİN VERGİLENDİRMESİ

31-SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE BULUNAN VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETLERDE SERBEST MESLEK KAZANCI

32-TİCARİ KAZANÇ İÇİN KAZANÇ SAĞLAMA GAYESİNİN TESPİTİ ZORUNLU MUDUR?

33-TRANSFER FİYATLANDIRMASI VE ÖRTÜLÜ SERMAYE KONUSUNDA KURUMUN MALİ ZARARININ BULUNMASININ VEYA MATRAHININ ÇIKMAMASININ “İŞTİRAK KAZANCI İSTİSNASINA” ETKİSİ

34-TRANSFER FİYATLANDIRMASI VE ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMALARINDA “İŞTİRAK KAZANCI İSTİSNASI” VE SINIRLARI

35-TURİZM SEKTÖRÜNDE YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ YATIRIMLARINA İLİŞKİN SON DÖNEMLERDE ORTAYA ÇIKAN VERGİSEL SORUNLAR

36-ULUSAL MARKERİ OLMAYAN MAL BULUNDURULMASININ SONUÇLARI

37-ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDEKİ BİR DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNDEN,  SANDIKLARDAN VEYAHUT FONLARDAN ELDE EDİLEN ÜCRETLER AYRI BİR İŞVERENDEN Mİ ALINMIŞ SAYILACAKTIR?

38-ÜLKEMİZDEKİ YABANCI ÖĞRETİM ÜYELERİNE İLİŞKİN ÇİFTE VERGİLENDİRME ÖNLEMLERİ

39-ÜNİVERSİTELERDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASININ VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

40-VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) KARŞISINDAKİ DURUMU

41-VAKIF ÜNİVERSİTESİ YURTLARI KDV’YE TABİ MİDİR?

42-VERGİ SORUMLULARI VERGİ HATASI KAPSAMINDA DÜZELTME BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİRLER Mİ?

43-YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASINA İLİŞKİN  DEĞERLENDİRMELER

44-YURT DIŞINA ROYALTY, LİSANS VE MARKA ADI ALTINDA YAPILAN ÖDEMELERİN GÜMRÜK VERGİSİ VE KDV AÇISINDAN BEYANLARINA   İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME

45-ZAYİ OLAN MALIN VERGİSEL SONUÇLARI ÖZEL BÖLÜM-SORU/CEVAP

Daha Fazla Ayrıntı ve Satın Almak İçin TIKLAYINIZ