Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato Komiserliği Eğitimi

Tarih: 01 Aralık 2018 Cumartesi
Yer: Elite World Hotels / İSTANBUL             (Hotel adresi için tıklayınız)
Eğitim Ücreti: 699 TL (%18 KDV Dahil)
Eğitmen: Rüknettin KUMKALE (YMM)
Eğitim Saati: 09:00 – 17:00
 • Eğitim sonunda Konkordato Eğitimi Sertifikası verilecektir.
 • Eğitim fiyatına Mini Kahvaltı, Öğle Yemeği ve Coffee Break dahildir.
 • Eğitim Güncel Konuları kapsamaktadır.
 • 3 kişi ve üzeri katılımlarda %10 grup indirimi uygulanmaktadır.

Eğitim sonunda katılımcılarımız mahkemelerde Konkordato Komiseri olarak görev alabilirler.

Eğitim sonunda katılımcılarımıza KONKORDATO EĞİTİMİ SERTİFİKASI verilecektir.

Kontenjanlarımız sınırlıdır.

Eğitmenimizin 3. baskısı çıkan;

60 TL değerindeki KONKORDATO isimli kitabı, katılımcılarımıza ücretsiz verilecektir.

Eğitim Kimler İçin?

Şirket Yöneticileri, Finans ve Muhasebe Yöneticileri, Avukatlar, Hukuk Danışmanları, YMM, Mali Müşavirler, Bağımsız Denetçiler

Konkordato Komiseri Olmak İçin Neler Gerekli?

 • Türk vatandaşı olmak
 • En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamak (bölüm farketmeksizin)
 • Kamu hizmetlerinde yasaklı olmamak

Eğitim Konuları

1. MEVZUAT

1.1. Konkordato Düzeni İle İlgili Genel Gerekçe
1.2. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu
1.3. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

2. ADİ KONKORDATO SÜRECİ

2.1. Konkordato Talebi
2.2. Yetkili Mahkeme

2.3. GİDERLER

2.3.1. Kanuni Şartlar
2.3.2. Konkordato Gider Avansı Tarifesi

2.4. KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER
2.5. ÖN PROJE
2.6. ANALİZ RAPORU
2.7. GEÇİCİ MÜHLET
2.8. GEÇİCİ MÜHLETİN SONUÇLARI, İLANI VE BİLDİRİMİ

2.9. KESİN MÜHLET

2.9.1. Kesin Mühlet Verilmesi
2.9.2. Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması
2.9.3. Kesin Mühlet İçinde Konkordato Talebinin Reddi İle İfasın Açılması
2.9.4. Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları
2.9.5. Kesin Mühletin Rehinli Alacaklılar Bakımından Sonuçları
2.9.6. Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları
2.9.7. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları
2.9.8. Kanun Yolları
2.9.9. Defter Tutulması ve Rehinli Malların Kıymetinin Takdiri
2.9.10. Alacaklıları Alacaklarını Bildirmeye Davet
2.9.11. Alacaklar Hakkında Borçlunun Beyana Daveti
2.9.12. Alacaklılar Toplantısına Davet

2.10. KONKORDATO KOMİSERİ

2.10.1. Konkordato Komiserinin Görevleri
2.10.2. Konkordato Komiserinin Nitelikleri
2.10.3. Konkordato Komiserinin Yasaklılık Sebepleri ve Yasak İşler
2.10.4. Konkordato Komiserliğinden Kaçınma ve Ayrılma Sebepleri
2.10.5. Konkordato Komiserinin Yükümlülükleri
2.10.6. Konkordato Komiserinin Bilgi ve Belge Temini İle İletişimi
2.10.7. Sicil

2.11. ALACAKLILAR KURULU

2.11.1. Alacaklılar Kurulunun Oluşturulması (Yönetmelik Md: 10)
2.11.2. Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulacağı Haller
2.11.3. Alacaklılar Kurulunun Görevi
2.11.4. Alacaklılar Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

2.12. ALACAKLILAR TOPLANTILARI VE PROJENİN KABULÜ İÇİN GEREKLİ ÇOĞUNLUK
2.13. BORÇTAN BİRLİKTE SORUMLU OLANLARA KARŞI HAKLAR
2.14. KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ
2.15. KONKORDATONUN TASDİK ŞARTLARI
2.16. KONKORDATONUN TASDİKİ KARARI, KAPSAMI VE İLANI
2.17. REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZA VE SATIŞI İLE FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLARIN İADESİNİN ERTELENMESİ
2.18. KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ VE BORÇLUNUN İFLASI
2.19. KANUN YOLLARI
2.20. KONKORDATO HÜKÜMLERİ
2.21. ÇEKİŞMELİ ALACAKLAR HAKKINDA DAVA
2.22. KONKORDATONUN SONUÇLANMAYAN TAKİPLERE ETKİSİ
2.23. KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN VAATLER
2.24. KONKORDATONUN KISMEN FESHİ
2.25. KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ
2.26. İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO

3. MAL VARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

3.1. GENEL AÇIKLAMALAR
3.2. ZORUNLU İÇERİĞİ
3.3. TASDİKİN SONUÇLARI

4. TASFİYE MEMURLUĞU

4.1. KONKORDATO TASFİYE MEMURLARININ HUKUKÎ DURUMU
4.2. PAYLAŞTIRMAYA KATILACAK ALACAKLILARIN BELİRLENMESİ
4.2. PARAYA ÇEVİRME
4.4. REHİNLİ TAŞINMAZLAR
4.5.. TAŞINIR REHİNLERİ
4.6. TAHSİLİ GÜÇ VE İHTİLAFLI HAKLARIN ALACAKLILARA DEVRİ
4.7. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI
4.8. REHİN AÇIĞI
4.9. HAK SAHİPLERİ TARAFINDAN TAHSİL EDİLMEYEN PAYLARIN TEVDİİ
4.10. FAALİYET RAPORU
4.11. HUKUKÎ İŞLEMLERİN İPTALİ

5. KONKORDATO İLE İLGİLİ SÜRELER

6. BORCA BATIKLIK

6.1. BORCA BATIKLIK BİLANÇOSUNUN GEREKLİLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
6.2. BORCA BATIKLIĞIN BELİRLENMESİ
6.3. TİCARET BAKANLIĞININ SERMAYENİN KAYBI VEYA BORCA BATIK OLMA DURUMLARINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR İLE İLGİLİ TEBLİĞ

6.4. BORCA BATIKLIK BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI

6.4.1. İdare ve Temsil ile Vazifelendirilmiş Kimselerin Borca Batıklık Bildiriminde Bulunmaları
6.4.2. Alacaklıların Borca Batıklık Bildiriminde Bulunmaları
6.4.2.1. Ortakların Borca Batıklık Bildiriminde Bulunup Bulunamayacakları
6.4.2.2. İntifa Senedi ve Tahvil Sahiplerinin Alacaklı Sıfatıyla Borca Batıklık Bildiriminde Bulunup Bulunamayacakları
6.4.2.3. Hatır Senedi Verilenlerin Alacaklı Sıfatıyla Borca Batıklık Bildiriminde Bulunup Bulunamayacakları
6.4.3. Tasfiye Memurlarının Borca Batıklık Bildiriminde Bulunmaları

6.5. BORCA BATIKLIK BİLANÇOSU

6.5.1. Borca Batıklık Bilançosunun Hazırlanmasındaki Mevzuat
6.5.2. Borca Batıklık Bilançosunun Hazırlanmasındaki Prensip

Ön Başvuru Formu

  Daha önce Alomaliye.com Eğitimlerine katıldınız mı?

  Evet KatıldımHayır Katılmadım

  Banka Bilgilerimiz

  Hesap Sahibi: Timecom Bilgisayar Yazılım Bas. Yay. Hiz. Ltd. Şti.
  İstanbul – Enpara İnt. Şube Kodu: 03663          Hesap No: 67631893        IBAN: TR12 0011 1000 0000 0067 6318 93
  garanti-bankasi-logoAnkara-Necatibey     Şube Kodu: 130     Hesap No: 6202008 IBAN: TR62 0006 2000 1300 0006 2020 08
  is-bankasi-logo Ankara-Necatibey     Şube Kodu: 4222     Hesap No: 0555037 IBAN: TR41 0006 4000001 4222 0555037

  Banka Havalesi ile ödeme yapan katılımcılarımız, lütfen [email protected] adresine ad-soyad-telefon-dekont bilgilerini gönderiniz.

  Eğitimlerimizi Tercih Edenler

  egitim-referans-alomaliye

  Eğitmen Hakkında

  RÜKNETTİN KUMKALE

  • 1949 yılında İstanbul’da doğdu.
  • Başkent İktisadi Ticari İlimler Yüksek Okulunu bitirdi.
  • Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme İktisadı Lisans Üstü – Master (M.B.A.) programını bitirdi.
  • Muhtelif özel sektör firmalarında Muhasebe Müdürü ve S.M. Mali Müşavir olarak çalıştı.
  • 1998 Yılında Sınavını Kazanarak Yeminli Mali Müşavir oldu.
  • Halen (Eylül 2018) Piyasada satılan 22 adet mesleki yayın yaptı.
  • Muhasebe ve Vergi konularında 1500 kelimenin açıklamasının yapıldığı “Muhasebe Sözlüğü” Türkiye’de bu konuda kapsamlı ilk yayındır.
  • Ayrıca “Hukukçular için Muhasebe Bilgileri” kitabı da konusunda ilk ve tek yayındır.
  • Bu yayınları yaklaşık 39.000 kişiye ulaştı.
  • Dünya Gazetesi internet sitesinde 5 yıldır her hafta yazıları yayımlanıyor.
  • Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneğinin Dergisine 5 yıl yazdı.
  • Terazi Hukuk Dergisinin “Hukukçular İçin Muhasebe” köşesine 12 yıldır yazıyor.
  • Barolar Birliği’nin yayını olan “BARO TV” de “Hukukçular İçin Muhasebe” ve “Ticaret Kanunu” köşelerindeki konuşmaları halen yayımlanıyor.
  • 16 yıl bilirkişilik yaptı.
  • 3.Baskısı yapılan Konkordato isimli kitabı bulunmaktadır.
  • Muhtelif İnternet sitelerinde ve dergilerde yayımlanmış yazılarıyla beraber 500’e yakın makalesi bulunmaktadır.
  • Kitaplarından ve Makalelerinden 400’e yakın alıntı yapıldı.
  • Halen Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır.

  Bilgilendirme:

  • Eğitim bedeline %18 KDV dahildir.
  • Eğitim bedeli 1 günlük belirtilen saatleri kapsamaktadır.
  • Eğitim bedeline konaklama, ulaşım ve diğer masraflar dahil değildir.
  • Eğitim bedeli yatırıldıktan sonra kesin kayıt kabul edilmektedir. Salon rezervasyonu önceden kişi sayısına göre yapıldığı için eğitim ücret iadesi bulunmamaktadır. Eğitim bedelini yatırıp, eğitime katılamayacak olan üyelerimiz 2019 yılı içerisinde başka bir eğitime katılım hakkına sahiptirler.