YMM Dr. Emrah Aygül Özgeçmiş

YMM Dr.Emrah AYGÜL Kimdir?

İstanbul YMM Odasının çalışanlar listesine kayıtlı olup, yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim hizmeti vermektedir.

Marmara Ün. SBE Muhasebe Finansman Bilim Dalında yüksek lisansını “Serbest bölgelerin işletmelere finansal etkileri- The Financial effect of free zones on business)” başlıklı tezi ile tamamlamıştır.

Yine Marmara Ün. SBE Muhasebe Finansman Bilim Dalında doktorasını “Nakit dönüş süresi ve karlılık ilişkisi: BİST 100 örneği -The relationship between cash conversion cycle and profitability: The case of BIST 100)” başlıklı tezi ile tamamlamıştır.

Bildiri sunduğu kongre ve konferanslar:

  • Dünya Muhasebe Tarihçileri Kongresi
  • Balkan ve Orta Doğu Ülkeleri  Muhasebe ve Muhasebe Tarihi Konferansı
  • 25 – 27 Haziran 2016 tarihlerinde Pescara (İtalya)’da gerçekleşen 14. Dünya Muhasebe Tarihçileri Kongresi
  • 5-6 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen XX.  Türkiye Muhasebe Kongresi
  • 23-25 Nisan 2021 tarihlerinde Online olarak gerçekleşen ISAF 2021 | VI. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu
  • 20-23 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşen 24. Finans Sempozyumu

Dergi, gazete ve elektronik ortamda yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Çalışmaları vergi hukuku, muhasebe, ticaret hukuku ve sosyal güvenlik konuları üzerinedir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

Tüm Makaleleri İçin Tıklayınız

YMM Dr. Emrah AYGÜL’ün Alomaliye.com sitemizde yayınlanan makaleleri