Ferdi Asım Hellaç

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, İşletme Yönetimi Bilim Uzmanı, Yazar

1983 yılında Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde doğdu.

Lise öğrenimini Karadeniz Ereğli Ticaret Meslek Lisesi’nde, yükseköğrenimini Akdeniz Üniversitesi՚nde tamamladı. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalında “Vergi, Vergiye Karşı Tepkiler Zonguldak İli Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergiye Karşı Tepkileri“ konulu teziyle yüksek lisans derecesiyle “bilim uzmanı” unvanı aldı.

Mükelleflerin demografik özelliklerinin vergiye karşı tutum ve davranışları üzerindeki etkilerini, mükelleflerin vergiye karşı tepki biçimlerini çoklu boyutlarıyla ele alarak araştırdı. Yaptığı inceleme ve araştırmalar ulusal ve uluslararası hakemli akademik dergilerde yayımlandı. Bazı akademik çalışmaları ABD’de gerçekleştirilen uluslararası bilim konferans bildirileri ve sunumlarında yer aldı.

Tüm Makaleleri İçin Tıklayınız

Ferdi Asım HELLAÇ’ın Alomaliye.com web sitemizde yayınlanan makaleleri