logo07_alo_altin.jpg

 

BİLGİLER | TÜİKTCMB |  DTM | SANAYİ | HAZİNE | BDDK  | KİK | SPKÇSGB |  SORU-CEVAPARŞİV | Sayfa Sonu  

Sitemize Üye Olun, Tüm Mevzuat Ücretsiz e-Postanıza Gelsin

Mevzuat

 2014 VERGİ AFFI

.................................................

 PRATİK BİLGİLER 2014

.................................................

 İŞÇİLİK MALİYETİ 2014

.................................................

 AGİ 2014

.................................................

 VERGİ TAKVİMİ 2014

.................................................

 YENİ GVK

.................................................

 İSG MEVZUATI

.................................................

 TÜKETİCİ MEVZUATI

.................................................

 YENİ TTK

.................................................

 YENİ BORÇLAR KANUNU

.................................................

 SGK MEVZUATI

.................................................

 BAĞIMSIZ DENETİM

.................................................

 TEMEL KANUNLAR

.................................................

 AMORTİSMANLAR

.................................................

 TRANSFER FİYATLANDIR.

.................................................

 DİLEKÇEMATİK

.................................................

 MÜKELLEF BİLDİRİMİ

.................................................

 NACE KODU

.................................................

 BEYANNAME REHBERLERİ

.................................................

 TASLAKLAR

.................................................

 BÜLTENLERİMİZ

.................................................

 MAKALELER

.................................................

 YARGI KARARLARI

.................................................

 KANUN HÜKMÜNDE K.

.................................................

 BAKANLAR KURULU K.

.................................................

 KANUNLAR

.................................................

 TÜZÜKLER

.................................................

 YÖNETMELİKLER

.................................................

 TEBLİĞLER

.................................................

 SİRKÜLER

.................................................

 MUKTEZALAR

.................................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

.................................................

 ANKETLERİMİZ

.................................................

 

 

Diğer Mevzuat

 SMMM Ücret Tarifesi

 6111 S.K.Mevzuatı

 5627 S.K.Mevzuatı

 5763 S.K.Mevzuatı

 5746 S.K.Mevzuat

 5225 S.K.Mevzuatı

 2009/15199 Mevzuatı

 2014 Yılı Çalışmaları

 5510 Sayılı K. Mevzuatı

 Asgari İşçilik

 Banka İnternet Adresleri

 Barter

 Beyanname Rehberi

 Bilanço, Gelir Tab. İng.

 Bilgi Edinme Mevzuatı

 Bireysel Emeklilik

 CE Mevzuatı

 Çek Mevzuatı

 Defterler (Ticari)

 Dernekler Mevzuatı

 Dönem Sonu İşlemleri

 e-Defter

 e-Fatura

 e-Beyanname

 e-Bildirge

 e-İmza

 Enflasyon Muhasebesi

 Faaliyet Kodu-Adı

 Faktoring&İkrazatçılık

 Fatura Mevzuatı

 Forfaiting

 Form ve Dilekçeler

 GATS

 Geçici Vergi İşlemleri

 Genel Sağlık Sig. İşl. Yon

 Gıda Bankacılığı

 Gümrük Terimleri Söz.

 IBAN

 İnşaat Mevzuatı

 İstihdamın Teşviki (5084)

 İş Güvenliği

 İşkur Mevzuatı

 İş Kanunu İPC

 İşsizlik Sigortası

 Kadın İşçiler

 Kamu Gözetimi Kurumu

 Kanun ve Yön. Tasarıları  Kara Para ve Mali Suç

 KDV Oran ve Listeleri

 KDV İade Usul ve Esas.

 Kıdem Tazminatı

 Kooperatifler

 KOBİ Vergi Rehberi

 Kurumlar Vergisi

 Leasing

 M2 Maliyetleri

 Maliye Genelgeleri

 Mali Tatil Mevzuatı

 Markalar Mevzuatı

 Meslek Standartları

 Mortgage (Tutsat)

 ÖTV Mevzuatı

 ÖTV Oranları

 Özel Finans Kur. Mevz.

 Ozel İstihdam Büroları

 Ozel Güvenlik Hizmetleri

 Prim Tarifesi SGK

 Reeskont ve Avans Oran.

 Sanatçıların Sigortalılığı

 Serbest Bölgeler Mevzuatı

 Sigortacılık

 SMMM Mevzuatı

 Sos.Güv.Terimleri Sözlük

 Sözlük

 SS İşlemler Yön. (YENİ)

 Şirketler

 TEFE Katsayıları

 Tekdüzen Hesap Planı

 Ticaret Sicili İşlemleri

 TMSK

 Tüketici Kanun Mevzuatı

 Türk Gümrük Tarife Cetv.

 Ulusal Meslek Stand.

 Uzlaşma

 Ücretler Mevzuatı

 Vakıflar Mevzuatı

 Vergi Kodları

 Vergi Kimlik Mevzuatı

 Yabancı Sermaye

 Yabancı İşçi

 Yatırımlarda Destekler

 Yazar Kasa Mevzuatı

 Yeni Bakanlıklar

Devamı

 

 

 

   

 

1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin “Diğer Hususlar” Başlıklı 10 uncu Bölümüne İlişkin Duyuru (20.08.14-15:05)

5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun uygulamasına...

 

 

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (20.08.14-11:55)

TBMM'ye sevk edildi...

 

 

Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.08.14-04:55)

Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı

 

 

Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (20.08.14-04:55)

Bu Tebliğin amacı, izinli kaynak ve içme suları ile doğal mineralli suların üretimi sonrasında depolanması, satış

 

 

Öğretim Üyelerinin Vergilendirilmeye İlişkin Özel Durumları (19.08.14-13:45)

Ali ÇAKMAKÇI, E.Hesap Uzmanı, YMM, Bağımsız Denetçi

Türk vergi hukuku bir gerçek kişinin gelirini tam veya dar mükellef olmak üzere iki esasa dayalı olarak vergilendirme konusu yapmaktadır. Kanuna göre

 

 

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19.08.14-04:50)

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan

 

 

Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (19.08.14-04:50)

Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğin 9 uncu  maddesinin

 

 

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2014/6706) (18.08.14-05:25)

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması

 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (16.08.14-05:15)

Kamu İhale Genel Tebliğinin 6.2.1.2nci maddesinden sonra gelmek...

 

 

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.08.14-05:15)

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci

 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.08.14-05:15)

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci

 

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.08.14-05:15)

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci

 

 

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 7/8/2014 Tarihli ve 2014/4 Sayılı Kararı (16.08.14-05:15)

Bu kararın amacı, bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli...

 

 

SGK Duyurusu (işten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenen Sigortalılar İçin Genel Sağlık Sigortası Bilgilendirme Yazıları Hk.) (15.08.14-17:45)

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce işten ayrılan sigortalılar için...

 

 

2014 - II. Dönem Asgari Ücret Üzerinden İşçilik Hesaplamaları ve Asgari Ücret Karşılaştırması (18.07.14-10:35)

2014 - II. Dönem Asgari Ücret Üzerinden İşçilik Hesaplamaları ve Asgari Ücret Karşılaştırması. Normal İşçi, Kapıcı, Emekli, Kapıcı-Emekli...

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı (6331 SK Tüm Mevzuat)

A'dan Z'ye işçi çalıştıran tüm sektörleri ilgilendiren kanun mevzuatı, Yürürlük Tarihleri, İdari Para Cezaları (İPC), Neler Getiriyor,  SSS...

 

 

Danıştay 4. Dairesine Ait Kararlar (E.2014/271 ve E.2014/272) (15.08.14-05:30)

Davacının 2006 yılına ilişkin yasal defter ve belgelerinin istenilmesine rağmen inceleme elemanına ibraz edilmemesi nedeniyle katma değer

 

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (2014/4) (14.08.14-15:45)

Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan on sekiz meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

 

 

Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (14.08.14-04:55)

5682 sayılı Pasaport Kanununun uygulanması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilen pasaportların şekil ve...

 

 

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (14.08.14-04:55)

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında...

 

 

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7) (14.08.14-04:55)

Bu Tebliğin amacı, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve...

 

 

SGK Genelgesi 2014/20 (Adli Vaka ve Trafik Kazası İşlemleri Hk.) (13.08.14-04:40)

Adli Vaka ve Trafik Kazası İşlemleri

 

 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.08.14-04:50)

Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

 

 

Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik (09.08.14-04:55)

Bu Yönetmeliğin amacı zorunlu sigortaların takibine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

 

Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/35) (08.08.14-04:45)

Bu Tebliğ, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen organik hayvancılığın geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, hayvan

 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 437) (07.08.14-05:30)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nin 6 ncı bölümü...

 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 347)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 438) (07.08.14-05:30)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 347)’nin 3 üncü bölümünün...

 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 439) (07.08.14-05:30)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nin ekinde yer alan listeye

 

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (07.08.14)

Ankara, İstanbul, İzmir illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.

 

 

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (07.08.14-05:30)

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğine göre, Ankara’da Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları

 

 

Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06.08.14-05:35)

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin...

 

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2014/6588) (06.08.14-05:35)

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe

 

 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Temmuz 2014 (04.08.14-11:05)

TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın...

 

 

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Temmuz 2014 (04.08.14-11:05)

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2014 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,73, bir önceki yılın...

 

 

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (BKK 2014/6692) (02.08.14-09:30)

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması...

 

 

SGK Genelgesi 2014/22 (Aylık Bağlandıktan Sonra Yurt Dışında Çalışanlar Hk.) (01.08.14-14:00)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce Türkiye’de çalışmaya başlayan ve yurtiçi hizmet borçlanmaları

 

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (26.07.14-05:20)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitim ve Staj Merkezi İle Temel Eğitim ve Staj Merkezi Şubelerinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge (26.07.14-04:55)

Birlik Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde; Temel Eğitim ve Staj Merkezi Yönetim

 

 

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (2014/6572) (26.07.14-04:55)

Yürürlükten kaldırıldı...

 

 

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (26.07.14-04:55)

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife...

 

 

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (26.07.14-04:55)

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki...

 

 

Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (2014/6573) (25.07.14-04:55)

Tüzüğün yürürlükten kaldırılması...

 

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.07.14-04:55)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 2nci maddesinin üçüncü fıkrasının

 

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/4) (25.07.14-04:55)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 7 nci maddesinin birinci fıkrasının

 

 

Anayasa Mahkemesinin 9/5/2013 Tarihli ve E: 2011/42, K: 2013/60 Sayılı Kararı (25.07.14-04:55)

6111 sayılı kanun, 5510 sayılı kanun...

 

 

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35) (24.07.14-04:35)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (1) uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğine

 

 

Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/102, K: 2014/57 Sayılı Kararı (24.07.14-04:35)

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun...

 

 

Anayasa Mahkemesinin 9/4/2014 Tarihli ve E: 2013/147, K: 2014/75 Sayılı Kararı (24.07.14-04:35)

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 42. madesinin..

 

Devamı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

»

 

    Finans

 S. Piyasa/TCMB Döviz

 ................................................

 Kur Dönüştürücü

 ................................................

 S. Piyasa Altın

 ................................................

Finans

Petrol

Altın (ONS)

 

 

Makaleler

Sigorta Prim Desteği Uygulamasında 1 Yıl Süre İle Teşviklerden Men Cezası (11.08.14)

Mustafa Bahadır ALTAŞ, SMMM

 

İş Hukukunda Yıllık Ücretli İzin ve Uygulamaları (07.08.14)

Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni

 

Yurt Dışına Royalty, Lisans ve Marka Adı Altında Yapılan Ödemelerin Gümrük Vergisi ve KDV Açısından Beyanlarına İlişkin Yeni Düzenleme (01.08.14)

Ali ÇAKMAKÇI, E.Hesap Uzmanı, YMM, Bağımsız Denetçi

 

Binek Araç ve İlk Yıla İlişkin Amortismanın Muhasebe Kaydı (31.07.14)

Abdulvahap Bulut, YMM

 

İmalatçı İthalatçılara İlişkin Gümrükçe Alınan ÖTV Teminatının Erken Çözümü Mümkün Hale Gelmiştir (24.07.14)

Ali ÇAKMAKÇI, E.Hesap Uzmanı, YMM, Bağımsız Denetçi

 

Şirket Belediyeciliğine Farklı Bir Bakış (23.07.14)

Mustafa Bahadır ALTAŞ, SMMM

 

Statutory Leaves Under Turkish Labor Law (21.07.14)

Sozer ÇİZMECİ, Human Resources Manager

 

Vergi ve Sigorta Primi Affı. (TEFE-UFE Hesaplama Tablosu-Haziran 2014 ) (11.07.14)

Dr.Mehmet Ali AKTAŞ, YMM

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinden Uygulayıcılara Notlar (10.07.14)

Emrah AYGÜL, SMMM

 

İndirimli Teminat Uygulaması Sertifikası (İTUS) (07.07.14)

Dr. Murat KOÇ, YMM

 Devamı

Yayın Kurallarımız

 

 

    Gündemdekiler

2014 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerleri

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

 

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi

 

Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi

 

2014 Yılı İdari Para Cezaları ve Parasal Sınırlar

 

 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Hakkında SSS

 

 

Kıdem Tazminatı Dosyası

 

Ücretler Dosyası

 

 

Yıllık Ücretli İzin Dosyası

 

Devamı 

 

 

  

   Sayfa Başı

 

:. İletişim

:. İktibas

:. Sorumluluk Beyanı

:. Yazarlık Başvurusu

:. Muhasebe Programı

:. Personel Programı

:. İşletme Programı

:. Cari-Kasa Programı

:. Mali Müşavir Seti

:. Muhasebe Kitapları

:. SMMM, YMM

 

kredi, banka mortgage

PDKS Programı

Muhasebe

muhasebe sitesi

 

www.abacipark.com

www.kitapsatis.com

www.mevzuatara.com

www.alohaber.com

www.cariprogram.com

www.alomaliye.net

:. VPS

:. Sitemizin Hiçbir Kamu Kurum Ya Da Kuruluşuyla İlgisi Yoktur. Gazete, Dergi vb. Basılı Yayınımız Yoktur.

alo@alomaliye.com  -  0 312 229 49 11 - 0 312 232 46 43 - © 2000- ... Alomaliye.com - Tüm Hakları Saklıdır  - Tasarım: Fatih ABACI

  

 

 

 

 

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ALAN ADI TESCİL

 

 

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)

 

..............................................

SGK Teşvikleri

..............................................

Vergisel Teşvikler

..............................................

Her Yönüyle SGDP

..............................................

50 ve Üzeri İşçi Çalıştırma

..............................................

Engelliler Mevzuatı

..............................................

GSS - 50 Soru 50 Cevap

..............................................

GVK'da Ücret, İşveren...

..............................................

VUK'da Ücret Bordrosu

..............................................

İnşaat m2 Maliyet Bedel.

..............................................

İş Kazası Mevzuatı

..............................................

İşçi Özlük Dosyası

..............................................

Ücretler, Taban Tavan

..............................................

Yıllar İtibariyle Asgari Ücr.

..............................................

Nelerden Vergi SSK kesilir

..............................................

Sorularla İstatistikler...

..............................................

Resmi İstatistik Programı

..............................................