logo07_alo_altin-png.png

 

BİLGİLER | TÜİKTCMB |  DTM | SANAYİ | HAZİNE | BDDK  | KİK | SPKÇSGB |  SORU-CEVAPARŞİV | Sayfa Sonu  

Sitemize Üye Olun, Tüm Mevzuat Ücretsiz e-Postanıza Gelsin

Mevzuat

 PRATİK BİLGİLER 2015

.................................................

 İŞÇİLİK MALİYETİ 2015

.................................................

 AGİ 2015

.................................................

 VERGİ TAKVİMİ 2015

.................................................

 İPC-2015

.................................................

 YENİ GVK

.................................................

 İSG MEVZUATI

.................................................

 TÜKETİCİ MEVZUATI

.................................................

 YENİ TTK

.................................................

 YENİ BORÇLAR KANUNU

.................................................

 SGK MEVZUATI

.................................................

 BAĞIMSIZ DENETİM

.................................................

 TEMEL KANUNLAR

.................................................

 AMORTİSMANLAR

.................................................

 TRANSFER FİYATLANDIR.

.................................................

 DİLEKÇEMATİK

.................................................

 MÜKELLEF BİLDİRİMİ

.................................................

 NACE KODU

.................................................

 BEYANNAME REHBERLERİ

.................................................

 TASLAKLAR

.................................................

 BÜLTENLERİMİZ

.................................................

 MAKALELER

.................................................

 YARGI KARARLARI

.................................................

 KANUN HÜKMÜNDE K.

.................................................

 BAKANLAR KURULU K.

.................................................

 KANUNLAR

.................................................

 TÜZÜKLER

.................................................

 YÖNETMELİKLER

.................................................

 TEBLİĞLER

.................................................

 SİRKÜLER

.................................................

 MUKTEZALAR

.................................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

.................................................

 ANKETLERİMİZ

.................................................

 

 

Diğer Mevzuat

 SMMM Ücret Tarifesi

 6111 S.K.Mevzuatı

 5627 S.K.Mevzuatı

 5763 S.K.Mevzuatı

 5746 S.K.Mevzuat

 5225 S.K.Mevzuatı

 2015 Yılı Çalışmaları

 5510 Sayılı K. Mevzuatı

 Asgari İşçilik

 Askerlik Mevzuatı

 Banka İnternet Adresleri

 Barter

 Beyanname Rehberi

 Bilanço, Gelir Tab. İng.

 Bilgi Edinme Mevzuatı

 Bireysel Emeklilik

 CE Mevzuatı

 Çek Mevzuatı

 Defterler (Ticari)

 Dernekler Mevzuatı

 Dönem Sonu İşlemleri

 e-Defter

 e-Fatura

 e-Beyanname

 e-Bildirge

 e-İmza

 Enflasyon Muhasebesi

 Faaliyet Kodu-Adı

 Faktoring&İkrazatçılık

 Fatura Mevzuatı

 Forfaiting

 Form ve Dilekçeler

 GATS

 Geçici Vergi İşlemleri

 Genel Sağlık Sig. İşl. Yon

 Gıda Bankacılığı

 Gümrük Terimleri Söz.

 IBAN

 İnşaat Mevzuatı

 İstihdamın Teşviki (5084)

 İş Güvenliği

 İşkur Mevzuatı

 İş Kanunu İPC

 İşsizlik Sigortası

 Kadın İşçiler

 Kamu Gözetimi Kurumu

 Kanun ve Yön. Tasarıları  Kara Para ve Mali Suç

 KDV Oran ve Listeleri

 KDV İade Usul ve Esas.

 Kıdem Tazminatı

 Kooperatifler

 KOBİ Vergi Rehberi

 Kurumlar Vergisi

 Leasing

 M2 Maliyetleri

 Maliye Genelgeleri

 Mali Tatil Mevzuatı

 Markalar Mevzuatı

 Meslek Standartları

 Mortgage (Tutsat)

 ÖTV Mevzuatı

 ÖTV Oranları

 Özel Finans Kur. Mevz.

 Ozel İstihdam Büroları

 Ozel Güvenlik Hizmetleri

 Prim Tarifesi SGK

 Reeskont ve Avans Oran.

 Sanatçıların Sigortalılığı

 Serbest Bölgeler Mevzuatı

 Sigortacılık

 SMMM Mevzuatı

 Sos.Güv.Terimleri Sözlük

 Sözlük

 SS İşlemler Yön. (YENİ)

 Şirketler

 TEFE Katsayıları

 Tekdüzen Hesap Planı

 Ticaret Sicili İşlemleri

 TMSK

 Tüketici Kanun Mevzuatı

 Türk Gümrük Tarife Cetv.

 Ulusal Meslek Stand.

 Uzlaşma

 Ücretler Mevzuatı

 Vakıflar Mevzuatı

 Vergi Kodları

 Vergi Kimlik Mevzuatı

 Yabancı Sermaye

 Yabancı İşçi

 Yatırımlarda Destekler

 Yazar Kasa Mevzuatı

 Yeni Bakanlıklar

Devamı

 

 

 

 

 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Temmuz 2015 (03.08.15-10:05)

TÜFE’de (2003=100) 2015 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre

 

  

 

Yurt İçi Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Temmuz 2015 (03.08.15-10:05)

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2015 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,32 düşüş

 

  

 

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (III-45.1) (01.08.15-04:15)

Bu Tebliğin amacı, yatırım kuruluşlarının yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin düzenleyecekleri belgeler ile

 

  

 

Yıllık Ücretli İzin Dosyası (Soru-Cevap-Mevzuat-Makale) 

İş Hukukunda yıllık izin uygulamaları. Yıllık ücretli izin hakkında bilmeniz gereken soru-cevap, mevzuat ve makaleler...

 

 

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 53) (29.07.15-04:35)

İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte “Türkiye Finansal Raporlama...

 

  

 

Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesaplarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 14) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 52) (29.07.15-04:35)

Bu Tebliğin amacı; EK 1’de yer alan “TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları” (TFRS 14) Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

 

               

 

İlkyardım Yönetmeliği (29.07.15-04:35)

Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi

 

  

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen Genel Tebliğ Taslağı) (28.07.15-17:40)

Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.07.15-04:45)

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

  

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (28.07.15-04:45)

70.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, en düşük geçerli teklifin

 

 

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (BKK 2015/7917) (25.07.15-08:45)

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında

 

  

 

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.07.15-08:45)

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin

 

 

2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ (25.07.15-08:45)

“Bu Kanun kapsamında örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde

 

  

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 37 (23.07.15-18:05)

2015 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı

 

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (23.07.15-04:25)

Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ

 

  

 

Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ (Sayı: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/4) (23.07.15-04:25)

“ç) Birikimli mevduat: Asgari 3 yıl vade ile açılan, sözleşme ile belirlenen

 

 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (23.07.15-04:25)

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin

 

  

 

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (22.07.15-04:20)

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin...

 

  

 

SGK Genelgesi 2015/19 (2013/11 Sayılı Genelge Hk. - Sigortalılık İşlemleri) (20.07.15-17:00)

2013/11 Sayılı Genelgenin değiştirilmesi.

 

  

 

Organik Hayvancılık ve Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/31) (15.07.15-03:45)

Bu Tebliğ, organik hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, hayvan refahının, gıda güvenliğinin

 

  

 

Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2015/20, K: 2015/64 Sayılı Kararı (16.07.15-04:00)

Yöneticisi oldukları derneğe ait defter ve belgelerin tutulmaması ve tasdik ettirilmemesi nedeniyle sanıklar hakkında açılan kamu davasında

 

 

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (15.07.15-04:10)

Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve

 

  

 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No:3) (15.07.15-04:10)

Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin serbest meslek faaliyetleri nedeniyle Türkiye’den elde ettikleri gelirlerin

 

  

 

Maden Atıkları Yönetmeliği (15.07.15-04:10)

Bu Yönetmeliğin amacı; madenlerin aranması, çıkarılması, hazırlanması/zenginleştirilmesi veya depolanması sonucunda

 

  

 

 Kamu Dışında Görev Alan Veteriner Hekimlerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (13.07.15-03:55)

 Bu Tebliğin amacı; mesleki yetki ve sorumlulukları gereği, yasal düzenlemeler çerçevesinde kamu kurumları dışında görev alacak

 

  

 

İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ (12.07.15-04:00)

Bu Tebliğin amacı; 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 223 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca, iflas

 

  

 

Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik (11.07.15-03:55)

Bu Yönetmeliğin amacı, noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına, saklanmasına, paylaşılmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

 

 

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7a) (10.07.15-09:15)

“(3) Genel müdürler, genel müdür yardımcıları, birim yöneticileri ve ara

 

  

 

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar (BKK 2015/7752) (10.07.15-09:15)

Ekli “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması

 

  

 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2015/7401) (09.07.15-04:15)

Ekli “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına...

 

  

 

3213 Sayılı Maden Kanununun Geçici 29 uncu Maddesi Kapsamında Devam Eden Rödövans Sözleşmelerinde, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışları İçin Fiyat Farkı Ödenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2015/7765) (09.07.15-04:15)

3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesi kapsamında...

 

 

 

3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar (BKK 2015/7757)

Ekli “3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu

 

  

 

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Tebliğ Taslağı (08.07.15-16:45)

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere

 

  

 

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Tebliğ Taslağı (08.07.15-16:45)

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere

 

 

SGK Genelgesi 2015/19 (2013/11 Sayılı Genelge Hk.) (07.07.15-14:25)

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile 6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği...

 

  

 

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2015/7862) (05.07.15-04:00)

Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması;

 

 

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (BKK 2015/7749) (05.07.15-04:00)

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının

 

  

 

Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2013/89, K: 2014/116 Sayılı Kararı (6486 Sayılı Kanun Hk.) (04.07.15-09:10)

6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

 

 

Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/19 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı (04.07.15-09:10)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 25/03/2015 tarihli ve 150 sayılı yazısı dikkate alınarak; Türk Patent Enstitüsü koordinatörlüğünde

 

  

 

Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/17 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı (04.07.15-09:10)

Türk Patent Enstitüsü koordinatörlüğünde...

 

 

 

Yurt İçi Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Haziran 2015 (03.07.15-10:15)

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2015 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,25 artış, bir önceki yılın

 

  

 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Haziran 2015 (03.07.15-10:15)

TÜFE’de (2003=100) 2015 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,51 düşüş, bir önceki yılın

 

 

Bağımsız Denetçilik Sınavı İlanı (03.07.15-03:55)

Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 8 Temmuz 2015 tarihinde başlayıp 22 Temmuz 2015 tarihinde

 

  

 

Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (03.07.15-03:55)

Bu Yönetmeliğin amacı, ürünlerin tanıtım faaliyetlerinde uyulması gerekli kuralları belirlemektir.

 

  

 

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğde Değişiklik (01.07.15-03:55)

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının...

 

  

 

13/6/2006 Tarihli ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (ı) Bendinde Yer Alan Oranın Farklılaştırılması Hakkında Karar (BKK 2015/7910) (30.06.15-07:10)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci

 

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (30.06.15-07:10)

Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (h) bentleri ile yedinci fıkrasında

 

  

 

Tahsilat İç Genelgesi (Seri No:2015/4) (29.06.15-16:00)

Tüzel Kişiliği Kaldırılan İl Özel İdarelerinin Gelirlerine İlişkin Tahsilat İç Genelgesi

 

  

 

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik (29.06.15-03:50)

Bu Yönetmeliğin amacı; ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve

 

  

 

Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik (28.06.15-04:05)

Bu Yönetmeliğin amacı, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuatı gereği iç sularda

 

  

 

Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.06.15-04:05)

Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin

 

  

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) (27.06.15-04:10)

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası değiştirilmiştir.

 

 

Devamı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

»

 

    Finans

 S. Piyasa/TCMB Döviz

 ................................................

 Kur Dönüştürücü

 ................................................

 S. Piyasa Altın

 ................................................

Finans

Petrol

Altın (ONS)

 

 

Makaleler

Mal Varlığı Araştırması (28.07.15)

Muharrem ÖZDEMİR, YMM

 

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Tapu Harcı Matrahı (27.07.15)

Zafer ANADOLU, SMMM

 

Silahların Eşitliği İle İlgili Bir Anayasa Mahkemesi Kararı'nın Düşündürdükleri (22.07.15)

Rüknettin KUMKALE, YMM

 

İşçinin Gözaltına Alınması Veya Tutuklanması Nedeniyle İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Derhal Feshi (20.07.15)

Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni

 

Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Kamu Denetçiliği (Ombudsman) Kurumuna Genel Bir Bakış (20.07.15)

Serkan KÖLELİ, SMMM

 

Tüm Yönleriyle Haciz Uygulama Sürecine Genel Bir Bakış (07.07.15)

Cemal KADAN, SMMM

 

Mali Tatil ve Süreler

(01.07.15)

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali AKTAŞ, YMM, Alkim AKTAŞ, ARŞ. GÖREVLİSİ

 

Çalışanlara Ramazan Paketi Verilmesinin Vergisel Boyutu (30.06.15)

Özkan AYKAR, Gelir Uzmanı

 

Çağrı Üzerine Çalışma ve İşsizlik Sigortası (29.06.15)

Ali Kemal TERZİ, İş Müfettişi

 

SMMM ve YMM'lerin Sundukları Hizmetlerin Gelir Vergisi ve KDV Kanunu Açısından Değerlendirilmesi (29.06.15)

Rüknettin KUMKALE, YMM

 

e-Fatura ve e-Defter Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflerin Kapsamı Genişletildi (26.06.15)

Talha APAK, YMM, Bağımsız Denetçi, Alomaliye.com Yayın Kurulu Bşk.

 

Şirket Birleşmeleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi. (23.06.15)

Mustafa Sefa KARA, Vergi Müfettiş Yrd. 

 

Vergi İstisnası, İndirimi, Muafiyet, Ertelemesi ve Teşviklerinden Altı Yıl Süreyle Faydalanma Yasağı Olanlar (10.06.15)

Emrah AYGÜL, YMM, Bağımsız Denetçi 

 

Mal Değişim Sözleşme-lerinde KDV Matrahı (09.06.15)

Ali ÇAKMAKÇI, YMM, Bağımsız Denetçi

 

Tasfiye Memurları ve Takip Usulü (08.06.15)

Muharrem ÖZDEMİR, YMM

 

Zorlayıcı Sebepler Nedeniyle İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Derhal Feshi (25.05.15)

Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni

 

 Devamı

Yayın Kurallarımız

 

 

    Gündemdekiler

 

 

Kıdem Tazminatı

 

Ücretler Dosyası

 

Yıllık Ücretli İzin

 

SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı ve Cevapları Açıklayan Çözüm Kitapçığı

 

Mali Tatil Mevzuatı

 

Devamı 

 

 

  

   Sayfa Başı

 

:. İletişim

:. İktibas

:. Sorumluluk Beyanı

:. Yazarlık Başvurusu

:. Sitene Ekle

 

:. Muhasebe Programı

:. Personel Programı

:. İşletme Programı

:. Cari-Kasa Programı

:. Mali Müşavir Seti

:. Muhasebe Kitapları

:. SMMM, YMM

 

kredi, banka mortgage

PDKS Programı

Muhasebe

muhasebe sitesi

 

www.abacipark.com

www.kitapsatis.com

www.mevzuatara.com

www.alohaber.com

www.cariprogram.com

www.alomaliye.net

:. VPS

:. Sitemizin Hiçbir Kamu Kurum Ya Da Kuruluşuyla İlgisi Yoktur. Gazete, Dergi vb. Basılı Yayınımız Yoktur.

alo@alomaliye.com  -  0 312 229 49 11 - 0 312 232 46 43 - © 2000- ... Alomaliye.com - Tüm Hakları Saklıdır  - Tasarım: Fatih ABACI

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ALAN ADI TESCİL

 

 

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber Mevzuat

 

..............................................

4857 Sayılı İş Kanunu

..............................................

SGK Teşvikleri

..............................................

Vergisel Teşvikler

..............................................

Her Yönüyle SGDP

..............................................

50 ve Üzeri İşçi Çalıştırma

..............................................

Engelliler Mevzuatı

..............................................

GSS - 50 Soru 50 Cevap

..............................................

GVK'da Ücret, İşveren...

..............................................

VUK'da Ücret Bordrosu

..............................................

İnşaat m2 Maliyet Bedel.

..............................................

İş Kazası Mevzuatı

..............................................

İşçi Özlük Dosyası

..............................................

Ücretler, Taban Tavan

..............................................

Yıllar İtibariyle Asgari Ücr.

..............................................

Nelerden Vergi SSK kesilir

..............................................

Sorularla İstatistikler...

..............................................

Resmi İstatistik Programı

..............................................