logo07_alo_altin.jpg

 pdks_banner.gif

BİLGİLER | TÜİKTCMB |  DTM | SANAYİ | HAZİNE | BDDK  | KİK | SPKÇSGB |  SORU-CEVAPARŞİV | Sayfa Sonu  

Sitemize Üye Olun, Tüm Mevzuat Ücretsiz e-Postanıza Gelsin

Mevzuat

 VERGİ ve SGK AFFI

.................................................

 PRATİK BİLGİLER 2014

.................................................

 İŞÇİLİK MALİYETİ 2014

.................................................

 AGİ 2014

.................................................

 VERGİ TAKVİMİ 2014

.................................................

 YENİ GVK

.................................................

 İSG MEVZUATI

.................................................

 TÜKETİCİ MEVZUATI

.................................................

 YENİ TTK

.................................................

 YENİ BORÇLAR KANUNU

.................................................

 SGK MEVZUATI

.................................................

 BAĞIMSIZ DENETİM

.................................................

 TEMEL KANUNLAR

.................................................

 AMORTİSMANLAR

.................................................

 TRANSFER FİYATLANDIR.

.................................................

 DİLEKÇEMATİK

.................................................

 MÜKELLEF BİLDİRİMİ

.................................................

 NACE KODU

.................................................

 BEYANNAME REHBERLERİ

.................................................

 TASLAKLAR

.................................................

 BÜLTENLERİMİZ

.................................................

 MAKALELER

.................................................

 YARGI KARARLARI

.................................................

 KANUN HÜKMÜNDE K.

.................................................

 BAKANLAR KURULU K.

.................................................

 KANUNLAR

.................................................

 TÜZÜKLER

.................................................

 YÖNETMELİKLER

.................................................

 TEBLİĞLER

.................................................

 SİRKÜLER

.................................................

 MUKTEZALAR

.................................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

.................................................

 ANKETLERİMİZ

.................................................

 

 

Diğer Mevzuat

 SMMM Ücret Tarifesi

 6111 S.K.Mevzuatı

 5627 S.K.Mevzuatı

 5763 S.K.Mevzuatı

 5746 S.K.Mevzuat

 5225 S.K.Mevzuatı

 2009/15199 Mevzuatı

 2014 Yılı Çalışmaları

 5510 Sayılı K. Mevzuatı

 Asgari İşçilik

 Askerlik Mevzuatı

 Banka İnternet Adresleri

 Barter

 Beyanname Rehberi

 Bilanço, Gelir Tab. İng.

 Bilgi Edinme Mevzuatı

 Bireysel Emeklilik

 CE Mevzuatı

 Çek Mevzuatı

 Defterler (Ticari)

 Dernekler Mevzuatı

 Dönem Sonu İşlemleri

 e-Defter

 e-Fatura

 e-Beyanname

 e-Bildirge

 e-İmza

 Enflasyon Muhasebesi

 Faaliyet Kodu-Adı

 Faktoring&İkrazatçılık

 Fatura Mevzuatı

 Forfaiting

 Form ve Dilekçeler

 GATS

 Geçici Vergi İşlemleri

 Genel Sağlık Sig. İşl. Yon

 Gıda Bankacılığı

 Gümrük Terimleri Söz.

 IBAN

 İnşaat Mevzuatı

 İstihdamın Teşviki (5084)

 İş Güvenliği

 İşkur Mevzuatı

 İş Kanunu İPC

 İşsizlik Sigortası

 Kadın İşçiler

 Kamu Gözetimi Kurumu

 Kanun ve Yön. Tasarıları  Kara Para ve Mali Suç

 KDV Oran ve Listeleri

 KDV İade Usul ve Esas.

 Kıdem Tazminatı

 Kooperatifler

 KOBİ Vergi Rehberi

 Kurumlar Vergisi

 Leasing

 M2 Maliyetleri

 Maliye Genelgeleri

 Mali Tatil Mevzuatı

 Markalar Mevzuatı

 Meslek Standartları

 Mortgage (Tutsat)

 ÖTV Mevzuatı

 ÖTV Oranları

 Özel Finans Kur. Mevz.

 Ozel İstihdam Büroları

 Ozel Güvenlik Hizmetleri

 Prim Tarifesi SGK

 Reeskont ve Avans Oran.

 Sanatçıların Sigortalılığı

 Serbest Bölgeler Mevzuatı

 Sigortacılık

 SMMM Mevzuatı

 Sos.Güv.Terimleri Sözlük

 Sözlük

 SS İşlemler Yön. (YENİ)

 Şirketler

 TEFE Katsayıları

 Tekdüzen Hesap Planı

 Ticaret Sicili İşlemleri

 TMSK

 Tüketici Kanun Mevzuatı

 Türk Gümrük Tarife Cetv.

 Ulusal Meslek Stand.

 Uzlaşma

 Ücretler Mevzuatı

 Vakıflar Mevzuatı

 Vergi Kodları

 Vergi Kimlik Mevzuatı

 Yabancı Sermaye

 Yabancı İşçi

 Yatırımlarda Destekler

 Yazar Kasa Mevzuatı

 Yeni Bakanlıklar

Devamı

 

 

 

   

 

6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 1) Hazırlandı (16.09.14-17:40)

6552 Sayılı Kanunun (Torba Yasa) 73 ve 74 üncü maddeleri hk...

 

 

Taşıtlarla İlgili Kredi Faizlerinin Giderleştirilmesinde Dönemsellik Sorunu (16.09.14-09:25)

Cihangir ÖZKÖK, YMM

Maliyet bedeli ile ilgili değerlendirme. Yatırım dönemi, işletme dönemi ayırımı, Kur farkı uygulaması. Danıştay görüşü. Örnek uygulama...

 

 

Üretim İşletmelerinde Yan Mamül Sorunu ve Yan Mamüllerin UFRS (TMS) Çerçevesinde Kayıtlara Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar (15.09.14-10:05)

Ali ÇAKMAKÇI, YMM, Bağımsız Denetçi

Stoklara İlişkin Hukuki Düzenlemeler, TMS-VUK Karşılaştırması, Vergi Usul Kanunu’nda Stoklara İlişkin Hükümler, Yan Ürün (İkincil Ürün) Tanımının Açılımı...

 

 

6552 Sayılı Kanunun (Torba Kanun) Yapılandırma ve Beyanların Düzeltilmesi Yönüyle Ele Alınması (14.09.14-10:35)

Mahmut Bülent YILDIRIM, YMM

Kapsama Giren Borçlar, Düzenleme çerçevesinde yapılandırma kapsamına giren borçlar, Başvuru ve Ödeme Süresi...

 

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2014/5) (13.09.14-22:35)

Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan dokuz meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

 

 

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2014/6746) (13.09.14-05:20)

Ekli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin...

 

 

Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) (13.09.14-05:20)

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında fiyat avantajı uygulanacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunun...

 

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/6) (13.09.14-05:20)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)...

 

 

Sosyal Yardım Verilerinin Kaydedilmesine ve Paylaşılmasına İlişkin Yönetmelik (13.09.14-05:20)

Bu Yönetmelik; sosyal yardıma başvuran kişi ve hanelere ilişkin verilerin toplanması, kaydedilmesi,

 

 

1 Seri No.lu 6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) Taslağı (12.09.14-15:20)

1 Seri No.lu 6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ

 

 

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (TASLAK) Seri No:11 (12.09.14-15:20)

6518 sayılı Kanunun (1) 3 üncü maddesi ile 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun (2) 39 uncu maddesinde yapılan değişiklikle

 

 

İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (6552 Sayılı Kanun) (11.09.14-22:25)

11 Eylül 2014 Tarihli Mükerrer Resmi Gazete'de Yayımlandı...

 

 

12 Eylül 2014 Tarihli ve 29117 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararları (12.09.14-05:20)

Anayasa Mahkemesinin E: 2013/128, E: 2014/17 ve E: 2014/85 sayılı kararları...

 

 

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/6) (12.09.14-05:20)

Dahilde İşleme Rejimine İlişkinİşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği

 

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115) (12.09.14-05:20)

Bu Tebliğ, 3 üncü madde kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu

 

 

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.09.14-05:05)

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin...

 

 

Torba Yasa Meclis'te Kabul Edildi. Ayrıntılar... (10.09.14-10:05)

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "torba kanuna" göre... Ayrıntılar...

 

 

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (10.09.14-05:10)

Bu Yönetmeliğin amacı, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken çevre izin ve lisansı sürecinde uyulacak usul ve...

 

 

06 Eylül 2014 Tarihli ve 29111 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan BDDK Yönetmelik ve Tebliğleri (05.09.14-05:45)

BDDK Yönetmelik ve Tebliğleri...

 

 

Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-59.1a) (05.09.14-05:05)

Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının...

 

 

Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (05.09.14-05:05)

Bu Yönetmelik; tarımsal üretim yapan üreticiler veya temsil yetkisine sahip üretici örgütleri ile bunların ürünlerini satın alacak olan alıcılar

 

 

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 26/8/2014 Tarihli ve 2014/8 Sayılı Kararı (04.09.14-05:00)

94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı çerçevesinde...

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı (6331 SK Tüm Mevzuat)

A'dan Z'ye işçi çalıştıran tüm sektörleri ilgilendiren kanun mevzuatı, Yürürlük Tarihleri, İdari Para Cezaları (İPC), Neler Getiriyor,  SSS...

 

 

Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/39) (30.08.14-05:30)

Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (30.08.14-05:30)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.9.3 numaralı

 

 

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği (TASLAK) (28.08.14-16:50)

Bu Yönetmeliğin amacı; tüketici kredisi sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

 

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 18/8/2014 Tarihli ve 2014/6 Sayılı Kararı (28.08.14-04:55)

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan

 

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64) (27.08.14-05:30)

2015 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri

 

 

Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği (27.08.14-05:30)

Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev ve sorumlulukları ile çalışma usul

 

 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.08.14-05:30)

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin

 

 

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.08.14-05:30)

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin

 

 

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/2) (27.08.14-05:30)

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve

 

 

İşyeri Bildirgesinin e-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin SGK Duyurusu (26.08.14-10:55)

İşveren işlemlerinin kolaylaştırılması ve işlemlerin elektronik ortama taşınması amacıyla halen kağıt ortamında verilmekte olan işyeri bildirgeleri...

 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 21/8/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/26] Sayılı Kararı (26.08.14-04:55)

Ekli listedeki kurum, kuruluş ve işletmelerin 1/1/2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal...

 

 

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13) (25.08.14-04:40)

Bu Tebliğin amacı, şüpheli işlem bildirimine ilişkin usul ve esasları

 

 

4/c Sigortalılarının Hizmet Birleştirmeleri Hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Duyuru (Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü) (22.08.14)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

 

 

Finansal Tüketicilerden Faiz Dışında Alınacak Ücret, Komisyon ve Masraflara İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı (21.08.14)

Yönetmelik ile finansal tüketicilere sunulan hizmetler karşılığı bankalarca

 

 

Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.08.14-04:55)

Gemiadamları Yönetmeliğinin 55 inci maddesi değiştirilmiştir.

 

 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.08.14-04:55)

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin

 

 

1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin “Diğer Hususlar” Başlıklı 10 uncu Bölümüne İlişkin Duyuru (20.08.14-15:05)

5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun uygulamasına...

 

 

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (20.08.14-11:55)

TBMM'ye sevk edildi...

 

Devamı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

»

 

    Finans

 S. Piyasa/TCMB Döviz

 ................................................

 Kur Dönüştürücü

 ................................................

 S. Piyasa Altın

 ................................................

Finans

Petrol

Altın (ONS)

 

 

Makaleler

Kasa Fazlası ve Ortaklardan Alacaklar Hesabının Tasfiyesi İçin Yeni Fırsat (13.09.14)

Emrah AYGÜL, SMMM, Bağımsız Denetçi

 

(Torba Yasa) Vergi ve Sigorta Primi Affı, TEFE/ÜFE Hesaplama Tablosu (12.09.14)

Dr.Mehmet Ali AKTAŞ, YMM, Bağımsız Denetçi

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Bazı Önemli Özelge Konuları Hk. (08.09.14)

Ali ÇAKMAKÇI, YMM, Bağımsız Denetçi

 

Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılmasının Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi (04.09.14)

Ali ÇAKMAKÇI, YMM, Bağımsız Denetçi, E.Hesap Uzmanı

 

Askerlik Borçlanması

(03.09.14)

Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni

 

e-Defter'e Hazır mıyız? (01.09.14)

Mustafa Bahadır ALTAŞ, SMMM

 

Vergi Hukukunda Ödeme Emri (29.08.14)

Muharrem ÖZDEMİR, YMM, Manisa (E) Defterdarı

 

SMMM ve YMM'lerin KEP Edinme Zorunlulukları ve Elektronik Tebligat Konusunda Yapılan Son Düzenlemelerle Getirilen Cezai Sorumluluklar (27.08.14) GÜNCELLENDİ

Dr. Murat KOÇ, YMM

 

Sigorta Prim Desteği Uygulamasında 1 Yıl Süre İle Teşviklerden Men Cezası (11.08.14)

Mustafa Bahadır ALTAŞ, SMMM

 

İş Hukukunda Yıllık Ücretli İzin ve Uygulamaları (07.08.14)

Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni

 

Binek Araç ve İlk Yıla İlişkin Amortismanın Muhasebe Kaydı (31.07.14)

Abdulvahap Bulut, YMM

 Devamı

Yayın Kurallarımız

 

 

    Gündemdekiler

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

 

2014 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerleri

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

 

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi

 

Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi

 

2014 Yılı İdari Para Cezaları ve Parasal Sınırlar

 

 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Hakkında SSS

 

 

Kıdem Tazminatı Dosyası

 

Ücretler Dosyası

 

 

Yıllık Ücretli İzin Dosyası

 

Devamı 

 

 

  

   Sayfa Başı

 

:. İletişim

:. İktibas

:. Sorumluluk Beyanı

:. Yazarlık Başvurusu

:. Muhasebe Programı

:. Personel Programı

:. İşletme Programı

:. Cari-Kasa Programı

:. Mali Müşavir Seti

:. Muhasebe Kitapları

:. SMMM, YMM

 

kredi, banka mortgage

PDKS Programı

Muhasebe

muhasebe sitesi

 

www.abacipark.com

www.kitapsatis.com

www.mevzuatara.com

www.alohaber.com

www.cariprogram.com

www.alomaliye.net

:. VPS

:. Sitemizin Hiçbir Kamu Kurum Ya Da Kuruluşuyla İlgisi Yoktur. Gazete, Dergi vb. Basılı Yayınımız Yoktur.

alo@alomaliye.com  -  0 312 229 49 11 - 0 312 232 46 43 - © 2000- ... Alomaliye.com - Tüm Hakları Saklıdır  - Tasarım: Fatih ABACI

  

 

 

 

 

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ALAN ADI TESCİL

 

 

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)

 

..............................................

SGK Teşvikleri

..............................................

Vergisel Teşvikler

..............................................

Her Yönüyle SGDP

..............................................

50 ve Üzeri İşçi Çalıştırma

..............................................

Engelliler Mevzuatı

..............................................

GSS - 50 Soru 50 Cevap

..............................................

GVK'da Ücret, İşveren...

..............................................

VUK'da Ücret Bordrosu

..............................................

İnşaat m2 Maliyet Bedel.

..............................................

İş Kazası Mevzuatı

..............................................

İşçi Özlük Dosyası

..............................................

Ücretler, Taban Tavan

..............................................

Yıllar İtibariyle Asgari Ücr.

..............................................

Nelerden Vergi SSK kesilir

..............................................

Sorularla İstatistikler...

..............................................

Resmi İstatistik Programı

..............................................