logo07_alo_altin-png.png

BİLGİLER | TÜİKTCMB |  DTM | SANAYİ | HAZİNE | BDDK  | KİK | SPKÇSGB |  SORU-CEVAPARŞİV | Sayfa Sonu  

Sitemize Üye Olun, Tüm Mevzuat Ücretsiz e-Postanıza Gelsin

Mevzuat

 PRATİK BİLGİLER 2015

.................................................

 İŞÇİLİK MALİYETİ 2015

.................................................

 AGİ 2015

.................................................

 VERGİ TAKVİMİ 2015

.................................................

 İPC-2015

.................................................

 YENİ GVK

.................................................

 İSG MEVZUATI

.................................................

 TÜKETİCİ MEVZUATI

.................................................

 YENİ TTK

.................................................

 YENİ BORÇLAR KANUNU

.................................................

 SGK MEVZUATI

.................................................

 BAĞIMSIZ DENETİM

.................................................

 TEMEL KANUNLAR

.................................................

 AMORTİSMANLAR

.................................................

 TRANSFER FİYATLANDIR.

.................................................

 DİLEKÇEMATİK

.................................................

 MÜKELLEF BİLDİRİMİ

.................................................

 NACE KODU

.................................................

 BEYANNAME REHBERLERİ

.................................................

 TASLAKLAR

.................................................

 BÜLTENLERİMİZ

.................................................

 MAKALELER

.................................................

 YARGI KARARLARI

.................................................

 KANUN HÜKMÜNDE K.

.................................................

 BAKANLAR KURULU K.

.................................................

 KANUNLAR

.................................................

 TÜZÜKLER

.................................................

 YÖNETMELİKLER

.................................................

 TEBLİĞLER

.................................................

 SİRKÜLER

.................................................

 MUKTEZALAR

.................................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

.................................................

 ANKETLERİMİZ

.................................................

 

 

Diğer Mevzuat

 SMMM Ücret Tarifesi

 6111 S.K.Mevzuatı

 5627 S.K.Mevzuatı

 5763 S.K.Mevzuatı

 5746 S.K.Mevzuat

 5225 S.K.Mevzuatı

 2015 Yılı Çalışmaları

 5510 Sayılı K. Mevzuatı

 Asgari İşçilik

 Askerlik Mevzuatı

 Banka İnternet Adresleri

 Barter

 Beyanname Rehberi

 Bilanço, Gelir Tab. İng.

 Bilgi Edinme Mevzuatı

 Bireysel Emeklilik

 CE Mevzuatı

 Çek Mevzuatı

 Defterler (Ticari)

 Dernekler Mevzuatı

 Dönem Sonu İşlemleri

 e-Defter

 e-Fatura

 e-Beyanname

 e-Bildirge

 e-İmza

 Enflasyon Muhasebesi

 Faaliyet Kodu-Adı

 Faktoring&İkrazatçılık

 Fatura Mevzuatı

 Forfaiting

 Form ve Dilekçeler

 GATS

 Geçici Vergi İşlemleri

 Genel Sağlık Sig. İşl. Yon

 Gıda Bankacılığı

 Gümrük Terimleri Söz.

 IBAN

 İnşaat Mevzuatı

 İstihdamın Teşviki (5084)

 İş Güvenliği

 İşkur Mevzuatı

 İş Kanunu İPC

 İşsizlik Sigortası

 Kadın İşçiler

 Kamu Gözetimi Kurumu

 Kanun ve Yön. Tasarıları  Kara Para ve Mali Suç

 KDV Oran ve Listeleri

 KDV İade Usul ve Esas.

 Kıdem Tazminatı

 Kooperatifler

 KOBİ Vergi Rehberi

 Kurumlar Vergisi

 Leasing

 M2 Maliyetleri

 Maliye Genelgeleri

 Mali Tatil Mevzuatı

 Markalar Mevzuatı

 Meslek Standartları

 Mortgage (Tutsat)

 ÖTV Mevzuatı

 ÖTV Oranları

 Özel Finans Kur. Mevz.

 Ozel İstihdam Büroları

 Ozel Güvenlik Hizmetleri

 Prim Tarifesi SGK

 Reeskont ve Avans Oran.

 Sanatçıların Sigortalılığı

 Serbest Bölgeler Mevzuatı

 Sigortacılık

 SMMM Mevzuatı

 Sos.Güv.Terimleri Sözlük

 Sözlük

 SS İşlemler Yön. (YENİ)

 Şirketler

 TEFE Katsayıları

 Tekdüzen Hesap Planı

 Ticaret Sicili İşlemleri

 TMSK

 Tüketici Kanun Mevzuatı

 Türk Gümrük Tarife Cetv.

 Ulusal Meslek Stand.

 Uzlaşma

 Ücretler Mevzuatı

 Vakıflar Mevzuatı

 Vergi Kodları

 Vergi Kimlik Mevzuatı

 Yabancı Sermaye

 Yabancı İşçi

 Yatırımlarda Destekler

 Yazar Kasa Mevzuatı

 Yeni Bakanlıklar

Devamı

 

 

 

 

 

Mali Tatil Mevzuatı

Kanun, tebliğler, duyurular ve makaleler...

 

  

 

Çalışanlara Ramazan Paketi Verilmesinin Vergisel Boyutu (30.06.15-09:45)

Özkan AYKAR, Gelir Uzmanı

GVK, KDV ve Damga Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi...

 

  

 

13/6/2006 Tarihli ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (ı) Bendinde Yer Alan Oranın Farklılaştırılması Hakkında Karar (BKK 2015/7910) (30.06.15-07:10)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci

 

  

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (30.06.15-07:10)

Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (h) bentleri ile yedinci fıkrasında

 

  

 

Tahsilat İç Genelgesi (Seri No:2015/4) (29.06.15-16:00)

Tüzel Kişiliği Kaldırılan İl Özel İdarelerinin Gelirlerine İlişkin Tahsilat İç Genelgesi

 

  

 

Çağrı Üzerine Çalışma ve İşsizlik Sigortası (29.06.15-09:00)

Ali Kemal TERZİ, İş Müfettişi

Çağrı üzerine çalışma, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde düzenlenmiştir...

 

  

 

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik (29.06.15-03:50)

Bu Yönetmeliğin amacı; ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve

 

  

 

Yıllık Ücretli İzin Dosyası (Soru-Cevap-Mevzuat-Makale) 

İş Hukukunda yıllık izin uygulamaları. Yıllık ücretli izin hakkında bilmeniz gereken soru-cevap, mevzuat ve makaleler...

 

    

 

Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik (28.06.15-04:05)

Bu Yönetmeliğin amacı, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuatı gereği iç sularda

 

  

 

Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.06.15-04:05)

Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin

 

  

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) (27.06.15-04:10)

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası değiştirilmiştir.

 

  

 

27 Haziran 2015 Tarihli ve 29399 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu İhale Kurumuna Ait Tebliğ ve Yönetmelikler (27.06.15-04:10)

Danışmanlık hizmet alımı, hizmet alımı ihalelleri, mal alımı ihaleleleri, yapım işleri ihaleleri, kamu ihale genel tebliğinden değişiklik...

 

 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (26.06.15-03:50)

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası değiştirilmiştir.

 

  

 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (26.06.15-03:50)

Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi değiştirilmiştir.

 

 

SMMM Staja Başlama Deneme Sınavı ve Cevapları Açıklayan Çözüm Kitapçığı

Dr. Murat DEMET

Sınav soru örnekleri ve Cevapları açıklayan kitapçık...

 

  

 

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği (24.06.15-04:05)

Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin insan can ve mal

 

 

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2015/7715) (24.06.15-04:05)

Ekli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul

 

  

 

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2015/7707) (24.06.15-04:05)

Ekli “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Kararda Değişiklik

 

 

3213 Sayılı Maden Kanununun Geçici 29 uncu Maddesi Kapsamında Devam Eden Kamu İhale Sözleşmelerinde, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışları İçin Fiyat Farkı Ödenmesine ... Karar (BKK 2015/7728) (24.06.15-04:05)

fiyat farkı ödenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması

 

 

Vahşi Yaşamdan İlginç Kareler

Biraz stres atmaya ne dersiniz? Vahşi yaşamdan ilginç kareleri mutlaka görünüz...

 

 

 

Danıştay Yedinci Dairesine Ait Kararlar (3065 Sayılı Kanun Hk.) (23.06.15-06:50)

Danıştay Yedinci Dairesine Ait (E.2013/5362, E.2014/1203, E.2014/1205, E.2014/1206) sayılı kararlar...

 

  

 

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2015/7721) (23.06.15-06:50)

Ücretlerinin Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe

 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 453) (20.06.15-04:10)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 127 nci maddesinde mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddî olayları, kayıtları ve

 

  

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454) (20.06.15-04:10)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 ile mükerrer 242 nci maddelerinin

 

  

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 455) (20.06.15-04:10)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin

 

 

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/2) (20.06.15-04:10)

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve

 

  

 

Ankara Büyükşehir Belediyesince Tarh Edilerek Mükelleflere Tebliğ Edilen Yol Harcamalarına Katılma Paylarının Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (BKK 2015/7389) (20.06.15-04:10)

Ekli “Ankara Büyükşehir Belediyesince Tarh Edilerek Mükelleflere Tebliğ

 

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2015/10) (19.06.15-14:00)

3/2/2010 tarihli ve 27482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde yer alan

 

  

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.06.15-03:55)

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin

 

 

Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (14.06.15-03:55)

Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş

 

  

 

Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (14.06.15-03:55)

Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında

 

 

Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (14.06.15-03:55)

Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmeliğin

 

  

 

12 Haziran 2015 Tarihli ve 29384 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu İhale Kurumu'na Ait Yönetmelikler ve Tebliğ (12.06.15-04:10)

6 adet yönetmelik ve 1 adet tebliğ...

 

  

 

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.06.15-04:10)

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin

 

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2015/7603) (11.06.15-04:05)

Ekli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması

 

  

 

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ (11.06.15-04:05)

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile

 

  

 

Anayasa Mahkemesinin 14/5/2015 Tarihli ve E: 2014/177, K: 2015/49 Sayılı Kararı (11.06.15-04:05)

6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve ...

 

  

Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.06.15-03:55)

Araç kiralama şirketlerinin sorumlu işleticileri ve yöneticileri, kiralanan araç bilgileri ile aracı kiralayanların kimlik bilgileri ve...

 

 

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/24) (07.06.15-03:55)

Bu Tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü olarak

 

  

 

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06.06.15-10:40)

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ekinde yer alan “Psiko-Teknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesinde

 

 

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (06.06.15-10:40)

Bu Yönetmeliğin amacı; bitkisel atık yağların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden

 

  

 

Karekodlu Çek Uygulaması Başlıyor (04.06.15-18:15)

Karşılıksız çek riskinin azaltılması ve iç piyasada ticaretin daha sağlıklı yapılabilmesi amacıyla,

 

 

SGK Genelgesi 2015/16 (2011/13 Sayılı Genelgede Yapılan Değişiklik) (04.06.15-11:15)

7.2-"İşverenler tarafından fatura mukabili dışarıya yaptırılan işlerin varlığı nedeniyle inceleme talebinde bulunanlar ile inşaatın

 

  

 

Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/1) (04.06.15-04:00)

Bu Tebliğ çerçevesinde şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için,

 

  

 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mayıs 2015 (03.06.15-10:20)

TÜFE’de (2003=100) 2015 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,56, bir önceki yılın Aralık ayına göre

 

  

 

Yurt İçi Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Mayıs 2015 (03.06.15-10:20)

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2015 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,11 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre

 

  

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 452) (03.06.15-04:20)

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak

 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 451) (03.06.15-04:20)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)’nde

 

 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 450) (03.06.15-04:20)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’ nin

 

Devamı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

»

 

    Finans

 S. Piyasa/TCMB Döviz

 ................................................

 Kur Dönüştürücü

 ................................................

 S. Piyasa Altın

 ................................................

Finans

Petrol

Altın (ONS)

 

 

Makaleler

SMMM ve YMM'lerin Sundukları Hizmetlerin Gelir Vergisi ve KDV Kanunu Açısından Değerlendirilmesi (29.06.15)

Rüknettin KUMKALE, YMM

 

e-Fatura ve e-Defter Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflerin Kapsamı Genişletildi (26.06.15)

Talha APAK, YMM, Bağımsız Denetçi, Alomaliye.com Yayın Kurulu Bşk.

 

Şirket Birleşmeleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi. (23.06.15)

Mustafa Sefa KARA, Vergi Müfettiş Yrd. 

 

Vergi İstisnası, İndirimi, Muafiyet, Ertelemesi ve Teşviklerinden Altı Yıl Süreyle Faydalanma Yasağı Olanlar (10.06.15)

Emrah AYGÜL, YMM, Bağımsız Denetçi 

 

Mal Değişim Sözleşme-lerinde KDV Matrahı (09.06.15)

Ali ÇAKMAKÇI, YMM, Bağımsız Denetçi

 

Tasfiye Memurları ve Takip Usulü (08.06.15)

Muharrem ÖZDEMİR, YMM

 

Zorlayıcı Sebepler Nedeniyle İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Derhal Feshi (25.05.15)

Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni

 

İnşaat ve Gayrimenkul Sektörünün Vergilendirilmesi ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar (20.05.15)

Talha APAK, YMM, Bağımsız Denetçi, Alomaliye.com Yayın Kurulu Bşk.

 

Gemi Adamları'nın Fazla Çalışması ve Fazla Çalışma Ücreti (18.05.15)

Gürkan TEKER, İş Müfetişi Yrd.

 

Altın Kredisi Borcunun ve Altın Mevduatının Değerlemesi (16.05.15)

Ali ÇAKMAKÇI, YMM, Bağımsız Denetçi

 Devamı

Yayın Kurallarımız

 

 

    Gündemdekiler

 

 

Kıdem Tazminatı

 

Ücretler Dosyası

 

Yıllık Ücretli İzin

 

Devamı 

 

 

  

   Sayfa Başı

 

:. İletişim

:. İktibas

:. Sorumluluk Beyanı

:. Yazarlık Başvurusu

:. Sitene Ekle

 

:. Muhasebe Programı

:. Personel Programı

:. İşletme Programı

:. Cari-Kasa Programı

:. Mali Müşavir Seti

:. Muhasebe Kitapları

:. SMMM, YMM

 

kredi, banka mortgage

PDKS Programı

Muhasebe

muhasebe sitesi

 

www.abacipark.com

www.kitapsatis.com

www.mevzuatara.com

www.alohaber.com

www.cariprogram.com

www.alomaliye.net

:. VPS

:. Sitemizin Hiçbir Kamu Kurum Ya Da Kuruluşuyla İlgisi Yoktur. Gazete, Dergi vb. Basılı Yayınımız Yoktur.

alo@alomaliye.com  -  0 312 229 49 11 - 0 312 232 46 43 - © 2000- ... Alomaliye.com - Tüm Hakları Saklıdır  - Tasarım: Fatih ABACI

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ALAN ADI TESCİL

 

 

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber Mevzuat

 

..............................................

4857 Sayılı İş Kanunu

..............................................

SGK Teşvikleri

..............................................

Vergisel Teşvikler

..............................................

Her Yönüyle SGDP

..............................................

50 ve Üzeri İşçi Çalıştırma

..............................................

Engelliler Mevzuatı

..............................................

GSS - 50 Soru 50 Cevap

..............................................

GVK'da Ücret, İşveren...

..............................................

VUK'da Ücret Bordrosu

..............................................

İnşaat m2 Maliyet Bedel.

..............................................

İş Kazası Mevzuatı

..............................................

İşçi Özlük Dosyası

..............................................

Ücretler, Taban Tavan

..............................................

Yıllar İtibariyle Asgari Ücr.

..............................................

Nelerden Vergi SSK kesilir

..............................................

Sorularla İstatistikler...

..............................................

Resmi İstatistik Programı

..............................................