bordro personel

muhasebecilere-ozel-website

Güncel Mevzuat Haberleri

Kitap Tanıtım

Kitap Tanıtım

Kitap Tanıtım   1- Konu ve Sektör Bazlı “Vergi Sorunları” 2-Vakıf Üniversitelerinin Mali Sorunları 3-Akaryakıt Sektörüne İlişkin Verg... Devamını oku

ad

Kamu Gözetimi Kurumu

Bakanlar Kurulu Kararları

BKK 2017/10840 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Kanunlar

Yönetmelikler

Tebliğler

Sirküler